European Rural Journal | RFI Romania: Ειδήσεις, πληροφορίες, ζωντανές πληροφορίες

Ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών για την ΚΓΠ και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική την περασμένη εβδομάδα συγχωνεύοντας δύο υπάρχουσες πλατφόρμες, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Γεωργικής Καινοτομίας.

Στόχος αυτού του φόρουμ είναι να βελτιώσει την κυκλοφορία των πληροφοριών για τη γεωργική και αγροτική πολιτική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποστηρίξει την εφαρμογή και αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, καθώς και να τονώσει την καινοτομία στον τομέα. Το δίκτυο είναι ανοιχτό σε όλους όσους εμπλέκονται σε δραστηριότητες γεωργίας, δασοκομίας και αγροτικής ανάπτυξης, από αγρότες και αξιολογητές έως ομάδες τοπικής δράσης και εθνικά δίκτυα ΚΓΠ, που θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Τα εθνικά δίκτυα θα ενσωματώσουν φορείς από όλους τους τομείς της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι οποίοι θα μοιραστούν τις δικές τους επαγγελματικές εμπειρίες και θα παρέχουν στο κοινό και στους πιθανούς δικαιούχους πληροφορίες σχετικά με την ΚΓΠ και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Προβλέψεις της ΕΚ: οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση

Οι ευρωπαίοι αγρότες θα αντιμετωπίσουν διπλή πίεση τους επόμενους μήνες, προέβλεψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις γεωργικές αγορές που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αφενός, οι μεταποιητές και οι διανομείς θα θέλουν να διατηρήσουν τα λειτουργικά τους περιθώρια και θα διαπραγματεύονται στενά τις τιμές αγοράς, αφετέρου, η Επιτροπή αναμένει ότι, στο πλαίσιο του αυξανόμενου κόστους ζωής, οι καταναλωτές θα μειώσουν τη ζήτηση για τρόφιμα. Αρκετοί κλάδοι αναμένουν ήδη την εξέλιξη των προτιμήσεων των καταναλωτών, οι οποίες θα κινούνταν προς περισσότερες αγορές μη επεξεργασμένων προϊόντων και λιγότερα προϊόντα εστίασης ή επώνυμων προϊόντων. Μια πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων επιβεβαιώνει ότι η τιμή των τροφίμων βαραίνει περισσότερο τους Ευρωπαίους σήμερα από ό,τι πριν από μερικά χρόνια, καθιστώντας τον κύριο παράγοντα στις αποφάσεις αγοράς, ακολουθούμενη από τη γεύση.

Οι τιμές παραγωγού των γεωργικών προϊόντων δεν θα πέσουν βραχυπρόθεσμα, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω των αβεβαιοτήτων για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και των επιπτώσεων του ενεργειακού κόστους.

TOP 10 έξοδα για την καλή διαβίωση των ζώων

Η Πολωνία, η Ρουμανία και η Γερμανία είναι τα ευρωπαϊκά κράτη που κατανέμουν τις καλύτερες δαπάνες για την καλή διαβίωση των ζώων, σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσίευσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία, Janusz Wojciechowski, στον λογαριασμό του στο Twitter. Πρόκειται για επίσημες ευρωπαϊκές εκτιμήσεις που βασίζονται σε εγκεκριμένα ή υπό διαπραγμάτευση εθνικά στρατηγικά σχέδια. Οι δέκα πρώτες χώρες περιλαμβάνουν επίσης τη Φινλανδία, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ιταλία, τη Λετονία, την Κροατία και τη Σουηδία.

Οι κύριες δράσεις που υποστηρίζονται από τα κράτη μέλη για την καλή διαβίωση των ζώων είναι: μείωση της πυκνότητας των ζώων, επενδύσεις σε καταφύγια ζώων, αυξημένη πρόσβαση σε βοσκότοπους και μεγαλύτερες περιόδους βόσκησης.

Εκτάσεις που καλλιεργούνται με σιτηρά, κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων ετών

Παρά την προσωρινή χαλάρωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, η έκταση με σιτηρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέσει κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών και η παραγωγή αναμένεται να μειωθεί σημαντικά, σύμφωνα με το στέλεχος της ΕΕ. Ωστόσο, οι εξαιρέσεις και η άνοδος των τιμών των σπόρων είχαν αντίκτυπο στους ελαιούχους σπόρους, οι εκτάσεις των οποίων έφτασαν σε ιστορικά υψηλά φέτος το γεωργικό έτος, ιδίως για τη σόγια (+18,8%) και τους ηλίανθους (+17,4%). Ωστόσο, η Επιτροπή δεν αναμένει ότι η επέκταση των στρεμμάτων θα οδηγήσει σε ανάλογη αύξηση του εισοδήματος, λόγω των χαμηλότερων αποδόσεων που προκαλούνται από την ξηρασία.

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία στις γεωργικές αγορές, η Επιτροπή εξουσιοδότησε τα κράτη μέλη να χαλαρώσουν προσωρινά ορισμένες από τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις χωρίς να επηρεαστούν οι πληρωμές από το πρόγραμμα γεωργικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τους κανόνες εναλλαγής, οι παρεκκλίσεις επέτρεψαν επίσης την καλλιέργεια ορισμένων φυτών σε γη μακριά από το γεωργικό κύκλωμα.

Πώς σχετίζονται οι εθνικές κυβερνήσεις με θέματα υγείας των αγροτών

Κάθε χρόνο από το 1992, η 10η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Αυτή είναι μια ευκαιρία να γίνει απολογισμός της έκθεσης των κρατών μελών σχετικά με αυτό το θέμα, η οποία επηρεάζει επίσης τις αγροτικές κοινότητες. Ο ρυθμός εργασίας, οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές πτυχές, το αβέβαιο εισόδημα, η κλιματική αλλαγή και οι κανονισμοί στον τομέα προκαλούν άγχος, κούραση, κατάθλιψη, μέχρι εξουθένωση, ακόμη και αυτοκτονία, λένε οι ειδικοί.

Μια ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την πλατφόρμα euractiv.com δείχνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρες που ανησυχούν για την ψυχική υγεία των αγροτών, υπάρχουν χώρες όπου το θέμα είναι ταμπού και άλλες που το αγνοούν εντελώς. Στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Αυστρία, υπάρχουν κρατικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τους αγρότες μέσω ειδικών προγραμμάτων πρόληψης και παροχής συμβουλών.

Από την άλλη πλευρά, στην Ιταλία το θέμα είναι ταμπού, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες και καμία πολιτική στον τομέα της ψυχικής υγείας των αγροτών. Στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία, επίσης δεν υπάρχει ειδική βοήθεια και δεδομένα για την ψυχική υγεία των εργαζομένων στη γεωργία. Στην Πολωνία, το θέμα συζητείται σπάνια, παρόλο που καταγράφηκαν 186 αυτοκτονίες αγροτών το 2020 και 168 το 2021.

Τα προβλήματα υγείας των αγροτών αναφέρθηκαν από εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, για να ενθαρρύνουν τους ευρωπαίους φορείς λήψης αποφάσεων να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, στις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, όπου το φαινόμενο είναι πιο διαδεδομένο.

Όλες οι εκδόσεις του Journal Rural: https://www.rfi.ro/tag/jurnal-rural

Ermolai Nikitin

"Πρωτοπόρος του Διαδικτύου. Προβληματιστής. Παθιασμένος λάτρης του αλκοόλ. Υπέρμαχος της μπύρας. Νίντζα ζόμπι."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *