Πόσο πιο ακριβά είναι τα αεροπορικά εισιτήρια. TOP αγαπημένοι προορισμοί των Ρουμάνων

Από την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου ξεκινούν οι εγγραφές για τον διαγωνισμό για τις θέσεις των προϊσταμένων που έμειναν κενές μετά την περσινή επιλογή. Η γραπτή δοκιμασία θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου και οι συνεντεύξεις θα γίνουν τον Μάρτιο.

Στην κομητεία Alba, οι μισές από τις θέσεις που διαφημίστηκαν το 2021 παρέμειναν κενές: 86 θέσεις από 171 κενές θέσεις.

Δείτε επίσης ΛΕΥΚΟ: ΛΙΣΤΑ κενών θέσεων μετά τον διαγωνισμό του 2021

Στο διαγωνισμό Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, 85 υποψήφιοι κέρδισαν θέσεις στην κομητεία Alba.

Δείτε την τελική ΛΙΣΤΑ υποψηφίων για τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Διευθυντών ALBA 2021

Τα ονόματα των υποψηφίων στη λίστα που δημοσιεύτηκε από τον IȘJ Alba είναι ανώνυμα, με λίγες εξαιρέσεις.

Δείτε επίσης Alba: ΛΙΣΤΑ υποψηφίων που δεν κάλυψαν κενές θέσεις μετά τον διαγωνισμό του 2021

Διάταξη του Υπουργού Παιδείας με αρ. 3026/2022 για τη διοργάνωση του φετινού διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στις 17 Ιανουαρίου στο ΦΕΚ. Το έγγραφο περιλαμβάνει το ημερολόγιο και τη βιβλιογραφία του διαγωνισμού.

Πρόγραμμα Διαγωνισμών Διευθυντών Σχολείου 2022

 • 18 Ιανουαρίου: προκήρυξη του διαγωνισμού (δημοσίευση προσφορών εργασίας για τις οποίες διοργανώνεται ο διαγωνισμός). δημιουργία της εθνικής επιτροπής, οργανωτικές επιτροπές σε επίπεδο τμήματος και επιτροπές για την αξιολόγηση των εγγράφων εγγραφής
 • 19-25 Ιανουαρίου: υποβολή φακέλων εγγραφής γραπτή δοκιμασία στην αποκλειστική πλατφόρμα πληροφορικής
 • 26-28 Ιανουαρίου: αξιολόγηση φακέλων εγγραφής
 • 31 Ιανουαρίου: ανάρτηση του πίνακα των εισακτέων στην αξιολόγηση των φακέλων
 • 1 Φεβρουαρίου: υποβολή αιτημάτων για ανάλυση αρχείων και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στο στάδιο εγγραφής στην πλατφόρμα πληροφορικής
 • 2-3 Φεβρουαρίου: διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στο στάδιο της εγγραφής
 • 4 Φεβρουαρίου: επίδειξη του πίνακα των εισακτέων στην αξιολόγηση των φακέλων
 • 7 Φεβρουαρίου: Δημιουργία ειδικών κέντρων για τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας
 • 8 Φεβρουαρίου: Κατανομή υποψηφίων ανά κέντρο
 • 17 Φεβρουαρίου: υποβολή από υποψηφίους σε καραντίνα ή απομονωμένους των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθ. 33 παρ. (4) ή τη δήλωση με δική της ευθύνη
 • 18 Φεβρουαρίου: γραπτή δοκιμασία και ανάρτηση αποτελεσμάτων
 • 18-19 Φεβρουαρίου: υποβολή προσφυγών για τη γραπτή δοκιμασία
 • 21-22 Φεβρουαρίου: διευθέτηση προσφυγών για τη γραπτή δοκιμασία
 • 22 Φεβρουαρίου: ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας
 • 4 Μαρτίου: Γραπτή εξέταση για υποψηφίους σε καραντίνα ή απομόνωση στις 18 Φεβρουαρίου 2022 και ανάρτηση των αποτελεσμάτων
 • 4-5 Μαρτίου: κατάθεση και επίλυση προσφυγών. δείχνουν τα τελικά αποτελέσματα
 • 4-8 Μαρτίου: εγγραφή των επιλογών των υποψηφίων για την ενότητα στην οποία υποβάλλουν αίτηση και, ανάλογα με την επιλογή, κατάθεση εγγράφων για διδακτικές ενότητες που απαιτούν πρόσθετες εγκρίσεις, σύμφωνα με το άρθ. 8 παρ. (1) επάνω. ιδ) μεθοδολογία
 • 9-10 Μαρτίου: σύσταση επιτροπών για το τεστ συνέντευξης
 • 14 Μαρτίου: δημοσίευση του προγράμματος συνεντεύξεων
 • 16-25 Μαρτίου: τεστ συνέντευξης
 • 17-29 Μαρτίου: κατάθεση και επίλυση προσφυγών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συνέντευξης
 • 29 Μαρτίου: ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
 • 30 Μαρτίου: έκφραση των επιλογών των δηλωθέντων εισακτέων για πολλές θέσεις/διδακτικές μονάδες
 • 31 Μαρτίου: επικύρωση των τελικών αποτελεσμάτων
 • 4 Απριλίου: έκδοση αποφάσεων διορισμού (με ισχύ από 18 Απριλίου 2022)

Κανόνες Μεθοδολογίας Διαγωνισμού

Στη μεθοδολογία του διαγωνισμού, μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων είναι:

 • δεν έχουν υποβληθεί σε πειθαρχικές κυρώσεις κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους και έχουν πραγματικά εργαστεί τα τελευταία 2 σχολικά έτη που ολοκληρώθηκαν στο τμήμα σε θέσεις διδασκαλίας ή σε διευθυντικές θέσεις σε μονάδες εκπαίδευσης / ακαδημαϊκές επιθεωρήσεις / εκπαιδευτικά ιδρύματα / Εθνικό Παιδικό Μέγαρο / Υπουργείο Παιδείας ή καθοδήγηση και έλεγχος σχολικών επιθεωρήσεων / ειδικών εξειδικευμένων θέσεων εντός του Υπουργείου Παιδείας. ή έχει λάβει χώρα η νόμιμη ακύρωση της κύρωσης.

Δάσκαλοι που κατείχαν επίσης ηγετικές θέσεις σε εκπαιδευτικές μονάδες / ακαδημαϊκές επιθεωρήσεις / σπίτια δασκάλων / Εθνικό Παιδικό Μέγαρο / Υπουργείο Παιδείας ή θέσεις καθοδήγησης και ελέγχου σε ακαδημαϊκές επιθεωρήσεις / εξειδικευμένες θέσεις ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζουν τα προσόντα που αποκτήθηκαν για την αξιολόγηση της δραστηριότητας ασκείται με αυτή την ιδιότητα.

Ο δάσκαλος που δεν έχει πλήρη ετήσια προσόντα και ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς έχει προσωρινά απασχολήσει τόσο λειτουργίες διαχείρισης ή καθοδήγησης και ελέγχου, όσο και διδακτικά, παρουσιάζει τα επιμέρους προσόντα που αποκτήθηκαν μετά την αξιολόγηση της δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε σε όλα αυτά. λειτουργίες, υπό τις συνθήκες όπου κάθε μερικός προσδιορισμός είναι “Πολύ καλό”.

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας καθορίζει, με σημείωμα που εγκρίνεται από τη διεύθυνση του ιδρύματος, για κάθε διαγωνισμό, τις κατηγορίες θέσεων εργασίας για τις οποίες διοργανώνεται ο διαγωνισμός.

Διαγωνιστικά τεστ: γραπτή δοκιμασία και συνεντεύξεις

Οι διαγωνιστικές δοκιμασίες για τη θέση του διευθυντή και του υποδιευθυντή διδακτικών μονάδων είναι η γραπτή δοκιμασία και η συνέντευξη.

Γραπτή εξέταση είναι η λύση από τους υποψηφίους, σε μέγιστο χρονικό διάστημα 120 λεπτών, ενός τυποποιημένου τεστ 50 θεμάτων, με μία μόνο σωστή απάντηση, μέσω του οποίου αξιολογούνται οι ικανότητες και οι δεξιότητες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική δραστηριότητα διαχείρισης

 • γνωστική ικανότητα
 • διοικητικές και ηγετικές ικανότητες.

Κάθε σωστά λυμένο στοιχείο σημειώνεται με άνω και κάτω τελεία. Η βαθμολογία κάθε αξιολογητή προκύπτει διαιρώντας με το 10 το άθροισμα των βαθμών που απέδωσε. Η βαθμολογία του υποψηφίου στη γραπτή δοκιμασία υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών που απονέμει κάθε αξιολογητής. Δεν επιτρέπεται καμία διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των μελών της επιτροπής αξιολόγησης των γραπτών δοκιμασιών.

Η αξιολόγηση του τυποποιημένου τεστ γίνεται παρουσία του υποψηφίου και των παρατηρητών. Οι βαθμοί που ελήφθησαν στη γραπτή δοκιμασία μπορούν να αμφισβητηθούν εντός 48 ωρών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι καταγγελίες απευθύνονται στον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού και κατατίθενται στη γραμματεία της ακαδημαϊκής επιθεώρησης.

Δεν επιτρέπεται καμία διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των μελών της Επιτροπής Προσφυγών κατά την επαναξιολόγηση της γραπτής δοκιμασίας. Σε περίπτωση διαφορών στη σημειογραφία, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής επαναξιολογεί το τεστ παρουσία του υποψηφίου και δίνει την τελική βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα της διευθέτησης των προσφυγών από τις επιτροπές διευθέτησης προσφυγών εμφανίζονται στην έδρα και στον ιστότοπο της ακαδημαϊκής επιθεώρησης/Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, κατά περίπτωση, και κοινοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα εντός μέγιστης προθεσμίας 3 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την επίλυση των προσφυγών.

Το Εθνικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Αξιολόγησης μεριμνά για την ανάπτυξη τυποποιημένων τεστ, σε συνεργασία με ειδικούς στον τομέα των επιστημών της εκπαίδευσης, που επιλέγονται σύμφωνα με τη δική του διαδικασία και ορίζονται με εντολή του Υπουργού Παιδείας.

Αφού περάσει τη γραπτή δοκιμασία, ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει στο τεστ συνέντευξης για έως και 3 κενές διευθυντικές θέσεις.

συνέντευξη θα διαρκέσει 60 λεπτά για κάθε υποψήφιο και θα διεξαχθεί στα ρουμανικά.

Εκτιμάται:

 • δεξιότητες στρατηγικής, επιχειρησιακής και επικοινωνιακής διαχείρισης, παρουσιάζοντας στρατηγική ανάπτυξης για τη διδακτική μονάδα για την οποία υποβάλλουν αίτηση·
 • δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, που σχετίζονται με το πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες της διδακτικής ενότητας για την οποία υποβάλλουν αίτηση·
 • ψηφιακές δεξιότητες, βασισμένες στη χρήση του υπολογιστή.

Η στρατηγική ανάπτυξης της διδακτικής μονάδας περιέχει 5 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο και διατίθεται στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του τεστ συνέντευξης όταν ο υποψήφιος παρουσιαστεί στο τεστ.

Η συνέντευξη αξιολογείται με βαθμούς που εκφράζονται σε αριθμούς από 0 έως 10 από κάθε μέλος της επιτροπής. Ο τελικός βαθμός είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών που απονέμουν τα πέντε μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.

Δεν επιτρέπονται περισσότερα από τρία σημεία μεταξύ δύο αξιολογητών. Σε περίπτωση διαφορών άνω των τριών βαθμών, ο πρόεδρος της επιτροπής υποχρεούται να διευθετήσει τις διαφορές στη βαθμολογία μεταξύ των αξιολογητών. Μετά τη διαμεσολάβηση, οι αξιολογητές μπορούν να βαθμολογήσουν διαφορετικούς από τους αρχικούς βαθμούς και καταρτίζεται νέο φύλλο βαθμολογίας, στο οποίο οι αξιολογητές αιτιολογούν εγγράφως τη βαθμολογία τους.

Εάν, μετά τη διαμεσολάβηση, οι διαφορές πόντων παραμένουν μεγαλύτερες από τρεις βαθμούς, υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμολογιών που απονέμονται μετά τη διαμεσολάβηση. Εάν η διαφορά μεταξύ του μέσου όρου που λαμβάνεται και ενός ή περισσοτέρων βαθμολογιών είναι μεγαλύτερη ή ίση με δύο μονάδες, αυτός ή αυτοί οι βαθμοί αφαιρούνται από τον υπολογισμό του μέσου όρου και υπολογίζεται ο μέσος όρος των υπολοίπων βαθμών.

Εάν, λόγω της εφαρμογής της μεθόδου υπολογισμού, δεν μπορεί να καθοριστεί ο μέσος όρος, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού ενημερώνει εγγράφως την εθνική επιτροπή ανάλυσης και μετρήσεων.

Οι πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από την ηχητική-βίντεο καταγραφή της εκδήλωσης και τα φύλλα σήμανσης.

Το αποτέλεσμα της δοκιμής αξιολόγησης συντήρησης μπορεί να αμφισβητηθεί εντός μέγιστης περιόδου 24 ωρών από την ανάρτηση του αποτελέσματος. Για να ληφθεί απόφαση επί των προσφυγών, οι ηχογραφήσεις δίνονται από τον πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης της συνέντευξης στον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού.

Η επίλυση των προσφυγών γίνεται σε επίπεδο επιτροπών που είναι εγκατεστημένες σε τμήμα διαφορετικό από αυτό όπου διεξάγεται το τεστ συνέντευξης, σύμφωνα με την κατανομή που γίνεται από την εθνική επιτροπή ελέγχου και συντονισμού του διαγωνισμού.

Τελική βαθμολογία του υποψηφίου, αφού περάσει τις δύο δοκιμές, προκύπτει από τον τύπο:

N = (Ns + Pi)/2, ή:

Ns = βαθμός που λήφθηκε στη γραπτή δοκιμασία

Pi = βαθμολογία που λήφθηκε στο τεστ συνέντευξης

N = τελικός βαθμός που λήφθηκε στο διαγωνισμό, με δύο δεκαδικά ψηφία, χωρίς στρογγυλοποίηση.

Ως μέρος της προειδοποίησης, οι υποψήφιοι των οποίων οι φάκελοι εγγραφής έχουν επικυρωθεί, τεθεί σε καραντίνα ή απομονωθεί κατά την ημερομηνία της γραπτής δοκιμασίας μπορούν να υποβληθούν σε αυτήν τη γραπτή εξέταση την προγραμματισμένη ημερομηνία, υπό τον όρο ότι:

 • παρουσίαση αναφοράς ανάλυσης που βεβαιώνει το θετικό αποτέλεσμα της ανάλυσης RT-PCR

Που

 • παρουσίαση ιατρικής έκθεσης/απόφασης καραντίνας που εκδόθηκε από το DSP, που πιστοποιεί την απομόνωση/καραντίνα για περίοδο που περιλαμβάνει την ημερομηνία της πρώτης γραπτής εξέτασης.

Οι υποψήφιοι που θα βρεθούν σε αυτή την κατάσταση αποστέλλουν στην τμηματική επιτροπή για τη διοργάνωση του διαγωνισμού, γραπτώς ή με e-mail, δήλωση με δική τους ευθύνη.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων αυτών.

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα. Παρακολουθήστε το Alba24 και άλλα ειδήσεις Google

Adrik Egorov

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Delightfully charming troublemaker. Thinker."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *