ΤΡΙΤΗ: Διακόπηκε η παροχή πόσιμου νερού σε αρκετές συνοικίες της Άλμπα Ιούλια για έργα δικτύου. Στοχευόμενοι δρόμοι

Το Συμβούλιο Ανταγωνισμού προτείνει την επιβολή προτύπων και κανονισμών για την προστασία του καταναλωτή από πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της χρήσης εναλλακτικών υπηρεσιών μεταφοράς με τη μεσολάβηση ψηφιακών πλατφορμών («ride-hailing»).

Η διαφάνεια των ναύλων, οι αλγόριθμοι τιμολόγησης, οι λύσεις αστικής κινητικότητας και η έναρξη ενός πλαισίου για μια συζήτηση σχετικά με την αυτονομία των οδηγών είναι τα κύρια ζητήματα που εξετάζει το Conseil de la concurrence σε μια τομεακή έρευνα για τις εναλλακτικές μεταφορές ταξιδιωτών.

Δεδομένου ότι η τελική τιμή ενός αγώνα αποτελείται από δύο στοιχεία, την τυπική τιμή και ένα δυναμικό στοιχείο (πολλαπλασιαστής που καθορίζεται από πολλούς παράγοντες), το Conseil de la Concurrence συνιστά σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής (είτε είναι οδηγοί είτε επιβάτες ) ειδοποιούνται μέσω εφαρμογής και άλλων ηλεκτρονικών μέσων για τυχόν αλλαγές στην (τυπική) τιμή – τιμή / km.

Επισης, η πρακτική των διαφοροποιημένων τυπικών ναύλων σε ορισμένες χρονοθυρίδες που θεωρούνται “αιχμή” μπορεί να συνιστά αδιαφανή και δυνητικά παραπλανητική συμπεριφορά για τους επιβάτες. Συνεπώς, η αρχή ανταγωνισμού συνιστά την απαγόρευση αυτού του τύπου συμπεριφοράς, ο δασμολογικός πολλαπλασιαστής (που αντικατοπτρίζει τη δυναμική φύση των τιμολογίων) να αντικατοπτρίζει αποτελεσματικά και με διαφάνεια τη διακύμανση του τιμολογίου σύμφωνα με τις συνθήκες που υπάρχουν σε μια δεδομένη στιγμή.

Όσον αφορά την εμφάνιση του ναύλου στην εφαρμογή, οι επιβάτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες βασικές πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις (π.χ. το επίπεδο του πολλαπλασιαστή ναύλου).

Ταυτόχρονα, το Conseil de la concurrence προτείνει να παρέχεται στους πελάτες μια διεπαφή (κύρια ή προαιρετική) με τη σήμανση δυναμικών ζωνών τιμολόγησης, όπως αυτή που διατίθεται στους οδηγούς.

Μια άλλη σύσταση είναι να αλλάξετε την πολιτική ακύρωση αγώνων από οδηγούς, επί του παρόντος υπάρχει ασυμμετρία μεταχείρισης από πλευράς χειριστών πλατφόρμας προς τους οδηγούς, αντίστοιχα τους επιβάτες. Ετσι, Οι οδηγοί μπορούν να ακυρώσουν πτήσεις δωρεάν, σε σύγκριση με τους επιβάτες που χρεώνονται για την ακύρωση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις για τους επιβάτες (π.χ. αδικαιολόγητη αύξηση του χρόνου αναμονής, αδυναμία εύρεσης πτήσης υπό ορισμένες προϋποθέσεις κ.λπ.).

Προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους ταξιδιώτες, η αρχή ανταγωνισμού συνιστά τη δημιουργία ενός λύσεις αστικής μετακίνησης (συμπεριλαμβανομένης μιας εφαρμογής για κινητά), η οποία ενσωματώνει, εκτός από υπηρεσίες ταξί και εναλλακτικών μεταφορών, άλλες επιλογές αστικών συγκοινωνιών. Η εφαρμογή θα μπορούσε επίσης να παρέχει επιλογές πληρωμής για ορισμένους τύπους υπηρεσιών που παρέχονται άμεσα/έμμεσα από τις αρχές (π.χ. επιφανειακές δημόσιες συγκοινωνίες, υπόγειες μεταφορές, ακόμη και σιδηροδρομικές μεταφορές – σε εθνικό επίπεδο). Η εφαρμογή μιας τέτοιας εφαρμογής απαιτεί ενιαία προσέγγιση σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της τάσης ολοένα και περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών να ρυθμίζουν το καθεστώς των οδηγών ως μισθωτών, η αρχή ανταγωνισμού προτείνει την επιλογή μιας λύσης που δεν τροποποιεί το οικονομικό μοντέλο που αφορά τις εναλλακτικές υπηρεσίες μεταφορών και δεν αναστέλλει τα κίνητρα των χειριστές πλατφόρμας να ανταγωνιστούν. Ετσι, Το Συμβούλιο Ανταγωνισμού προτείνει τη δρομολόγηση ενός πλαισίου προβληματισμού σχετικά με το καθεστώς των οδηγών που δραστηριοποιούνται στις εναλλακτικές μεταφορές, γνωρίζοντας ότι η προστασία της ανεξαρτησίας των οδηγών είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

για να δω ΕΔΩ – Προκαταρκτική Έκθεση για τον Τομέα Εναλλακτικών Υπηρεσιών Μεταφορών (.PDF)

Όσο για τη φέτα υπηρεσίες ταξίΓενικά, η πολιτική των τοπικών αρχών σχετικά με τον αριθμό των αδειών ταξί που εκδόθηκαν δεν έχει αλλάξει, αν και ο αριθμός των οδηγών VTC έχει αυξηθεί. Ταυτόχρονα, ένας μεγάλος αριθμός οδηγών ταξί έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν ολοκληρωμένες εφαρμογές (όπως το Free Now ή το Star Taxi) για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Συνεπώς, το Conseil de la concurrence συνιστά την επανεκτίμηση της διατήρησης των κανονισμών που περιορίζουν τεχνητά το επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των υπηρεσιών ταξί και των εναλλακτικών υπηρεσιών μεταφοράς, όπως το καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας των υπηρεσιών ταξί, ο περιορισμός των αδειών αριθμού, το ρυθμιζόμενο τιμολόγιο και υποχρέωση των οδηγών ταξί να συνεργάζονται με αποστολέα και να πληρώνουν τα τέλη για την υπηρεσία αυτή.

Από την ανάλυση των επιχειρηματικών μοντέλων των κύριων πλατφορμών που δραστηριοποιούνται στη ρουμανική αγορά, προκύπτει ότι όλοι οι εναλλακτικοί μεταφορείς βρίσκονται, στην πραγματικότητα, εκτός της χώρας, έχοντας παγκόσμια παρουσία. Στην περίπτωση της Uber και της Bolt, η αξία του ταξιδιού εισπράττεται απευθείας από εταιρείες που βρίσκονται εκτός της χώρας (Ολλανδία, στην περίπτωση της Uber, αντίστοιχα Εσθονία, στην περίπτωση της Bolt), ενώ οι εγχώριες οντότητες έχουν περιορισμένες εξουσίες και δικαιώματα, συλλέγοντας την αξία των υπηρεσιών (π.χ. για υπηρεσίες μάρκετινγκ) που παρέχονται σε εταιρείες του ομίλου εκτός της χώρας.

Κατά συνέπεια, η αρχή ανταγωνισμού θεωρεί ότι ο τρόπος λειτουργίας των εναλλακτικών μεταφορέων πρέπει να ορίζεται καλύτερα στους κανονισμούς, όσον αφορά τη διαφάνεια και τη νομιμότητα (συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους φορολογικούς κανόνες).

Εξελίξεις και τάσεις που παρατηρούνται σε επίπεδο αγοράς

Οι υπηρεσίες VTC έχουν καθιερωθεί ως εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές (τύπου ταξί) υπηρεσίες, διαφέροντας από αυτές με ορισμένα χαρακτηριστικά: χρήση ψηφιακής πλατφόρμας, μέθοδοι παραγγελίας και πληρωμής, peer-to-peer, δυναμική τιμή που ορίζεται από αλγόριθμους που βασίζονται σε συνθήκες αγοράς, σύστημα αναθεώρησης κ.λπ.

Το τμήμα των εναλλακτικών μεταφορών καλύπτεται από τρεις σημαντικούς παίκτες: Uber, Bolt και Free Now, με παρουσία σε δεκαοκτώ πόλεις στη Ρουμανία, Uber και Bolt που καλύπτουν περισσότερο από το 90% των πτήσεων και χρεώνουν παρόμοια επίπεδα ναύλων.

Τα τελευταία χρόνια, οι υπηρεσίες κοινής χρήσης οδήγησης έχουν αυξηθεί κατά τρίμηνο, με μια περίοδο πτώσης το 2020 εν μέσω της πανδημίας. Από το 2021, η αγορά ανέκαμψε, φτάνοντας περίπου τις 11 εκατομμύρια βόλτες το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους, σε σύγκριση με 6 εκατομμύρια βόλτες το δεύτερο τρίμηνο του 2019, πριν από τη ρύθμιση της αγοράς.

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα. Παρακολουθήστε το Alba24 και άλλα ειδήσεις Google

Faina Vlasova

"Καφές πρωτοπόρος. Αναλυτής. Γενικός μάγος της μουσικής. Μπέικον μαβέν. Αφοσιωμένος διοργανωτής. Ανίατος διαδικτυακός νίντζα. Επιχειρηματίας."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *