Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Ρουμάνοι που οδηγούν στην Ελλάδα. Όσοι πετούν τσιγάρα από το παράθυρο μπορεί να καταλήξουν χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή πινακίδες

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας δημοσίευσε πληροφορίες στις αρχές Ιουνίου για όσους αναχωρούν για την Ελλάδα το 2022.

Ποιες πράξεις μπορούν να επιβληθούν στην Ελλάδα με πρόστιμο, παρακράτηση άδειας οδήγησης, εγγράφων αυτοκινήτου ή πινακίδων κυκλοφορίας

Η παράνομη στάθμευση στην Ελλάδα τιμωρείται με πρόστιμο από 40 έως 150 ευρώ και διατήρηση πινακίδων για περίοδο 20 ημερών, καθώς και με καταβολή τελών στάθμευσης κατά το διάστημα αυτό.

Η ελληνική αστυνομία εκδίδει πρόστιμα και μπορεί να παρακρατήσει άδειες οδήγησης, έγγραφα αυτοκινήτου και πινακίδες για:

• Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αυτοκινήτου.
• Κυκλοφορία σε δρόμους που προορίζονται για δημόσιες συγκοινωνίες.
• Υπέρβαση και παραβίαση της σταθερής γραμμής.
• Διακοπή σημάτων τροχαίας.
• Μη σεβασμός των φωτεινών σηματοδοτών.
• Στάση στον αυτοκινητόδρομο σε μη ανεπτυγμένα μέρη.
• Οδήγηση προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Διαβάστε επίσης

Μύκονος, Ελλάδα

Ανιχνευτές ραντάρ ή εξοπλισμός κατά του ραντάρ

Η χρήση και απλή κατοχή στο αυτοκίνητο συσκευών κατά των ραντάρ, ανιχνευτών κατά ραντάρ ή άλλων συστημάτων ανίχνευσης ραντάρ απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτόν τον νόμο, οι Ρουμάνοι κινδυνεύουν με πρόστιμα 2.000 ευρώ, διατήρηση της άδειας οδήγησης έως και 30 ημέρες, αλλά και κατάσχεση εγγράφων και πινακίδων αυτοκινήτου έως και 60 ημέρες.

Όρια ταχύτητας στην Ελλάδα

Στους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας, το μέγιστο όριο ταχύτητας είναι 130 χλμ./ώρα, επομένως συνιστάται στους Ρουμάνους να προσέχουν τις πινακίδες ορίου ταχύτητας.

Παρέχονται όρια έως και 80 km/h ανάλογα με το δρόμο, την κυκλοφορία, τον καιρό ή τα οδικά έργα.

Η υπέρβαση της νόμιμης ταχύτητας άνω των 20 χλμ./ώρα τιμωρείται με πρόστιμο 100 ευρώ και άνω των 30 χλμ./ώρα με πρόστιμο 350 ευρώ, στην τελευταία περίπτωση η άδεια οδήγησης παρακρατείται για 60 ημέρες.

Άλλες κυρώσεις

1. Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους μοτοσικλέτας τιμωρείται με άμεση αφαίρεση της άδειας οδήγησης, καθώς και των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για διάστημα 60 ημερών.

2. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό εν κινήσει, χωρίς συσκευή Bluetooth ή χωρίς το τηλέφωνο να είναι τοποθετημένο σε ειδικό σημείο για την ενεργοποίηση του μεγαφώνου, τιμωρείται με την άμεση αφαίρεση της άδειας οδήγησης, καθώς και πινακίδων και άδεια κυκλοφορίας οχήματος για περίοδο 60 ημερών.

3. Λειτουργία του οχήματος από άτομο με αλκοολικό τίτλο:

0,50-0,80 g/l στο αίμα ή 0,25-0,40 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα τιμωρείται με πρόστιμο 200 ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος.
0,80-1,10 g/l στο αίμα ή 0,40-0,60 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 90 ημέρες και ακινητοποίηση του οχήματος.
μεγαλύτερη από 1,10 g/l στο αίμα ή μεγαλύτερη από 0,60 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για περίοδο 180 ημερών, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών, πρόστιμο 1.200 ευρώ, απόρριψη πινακίδων για χρονικό διάστημα 10 ημερών έως 6 μηνών (ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου) και ακινητοποίηση του οχήματος.

Οι οδηγοί που επαναλαμβάνουν την παράβαση εντός δύο ετών και αποδεικνύουν ότι έχουν επίπεδο αλκοόλ στο αίμα πάνω από 1,10 g/l τιμωρούνται με ανάκληση της άδειας οδήγησης για περίοδο πέντε ετών, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών, πρόστιμο. των 2.000 ευρώ, αφαίρεση πινακίδων από 10 ημέρες έως 6 μήνες (ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου) και ακινητοποίηση του οχήματος.

4. Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας άνω των 30 χλμ./ώρα τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης επί τόπου για 60 ημέρες.

5. Η μη τήρηση του κόκκινου χρώματος του φαναριού τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

6. Ο σεβασμός της έννοιας της πινακίδας «STOP στη διασταύρωση» τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ, άμεση αφαίρεση της άδειας οδήγησης, καθώς και των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για 20 ημέρες.

7. Η διενέργεια επικίνδυνων ελιγμών τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και άρση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, καθώς και των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για 10 ημέρες.

8. Στάθμευση – Η παράνομη στάθμευση τιμωρείται με πρόστιμο από 40 έως 150 ευρώ κατά περίπτωση και αφαίρεση της άδειας οδήγησης, καθώς και των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για 10 ημέρες.

9. Η απόφραξη ράμπων διέλευσης που προορίζονται για ΑΜΕΑ ή στάθμευση σε χώρους που προορίζονται για ΑΜΕΑ τιμωρείται με την άμεση αφαίρεση της άδειας οδήγησης, καθώς και των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για 60 ημέρες.

10. Η χρήση της λωρίδας έκτακτης ανάγκης για μετακινήσεις, όποια και αν είναι η διάρκεια, τιμωρείται με την άμεση αφαίρεση της άδειας οδήγησης, καθώς και των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για 60 ημέρες.

11. Η συνεχής κίνηση βαρέων φορτηγών οχημάτων και λεωφορείων στην αριστερή λωρίδα ή η χρήση αυτής της λωρίδας για προσπέραση που αιφνιδιάζει τους οδηγούς που κυκλοφορούν σε αυτή τη λωρίδα τιμωρείται με άμεση αναστολή της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

12. Η ρίψη από το παράθυρο, κατά την οδήγηση, αντικειμένων ή ουσιών που ρυπαίνουν ή ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, συμπεριλαμβανομένων των τσιγάρων, τιμωρείται με την άμεση αφαίρεση της άδειας οδήγησης, καθώς και των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για 60 μέρες.

13. Καταργήθηκε η καταβολή του μισού ποσού του προστίμου εντός 10 ημερών. Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός 15 ημερών στα ελληνικά ταχυδρομεία ή στο δημαρχείο στην ακτίνα του αστυνομικού τμήματος τροχαίας που εφαρμόζει το πρόστιμο.

Μπορείτε να βρείτε άλλα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι Ρουμάνοι που οδηγούν στην Ελλάδα mae.ro, εδώ.

Faina Vlasova

"Καφές πρωτοπόρος. Αναλυτής. Γενικός μάγος της μουσικής. Μπέικον μαβέν. Αφοσιωμένος διοργανωτής. Ανίατος διαδικτυακός νίντζα. Επιχειρηματίας."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.