Σχολικοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2022. Ενημερωμένοι κανονισμοί για τους Εθνικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως Χημεία, Φυσική, Γλωσσολογία, Ουκρανική Μητρική Γλώσσα, εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας – ΕΓΓΡΑΦΑ

Τους ειδικούς κανονισμούς για τις Εθνικές Σχολικές Ολυμπιάδες για το σχολικό έτος 2021-2022 δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας στο edu.ro. Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα τεστ του διαγωνισμού, τη συμμετοχή των μαθητών, τα προσόντα τους, τη διοργάνωση πρακτικής άσκησης στο σχολείο, το δήμο, το τμήμα, αλλά και για τα θέματα, τη διόρθωση εργασιών και την κατανομή των μαθητών, κατά περίπτωση Ίσως.

Επί του παρόντος, στο edu.ro Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι κανονισμοί, καθώς δημοσιεύονται σταδιακά από το υπουργείο, αλλά το EduPedu.ro θα δημοσιεύει ειδήσεις όταν εμφανιστούν άλλα έγγραφα. Αυτό το άρθρο παρέχει επίσης συνδέσμους προς άλλους κανονισμούς που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα.

Οι κανόνες αυτού του άρθρου, που δημοσιεύθηκαν επίσημα πρόσφατα, αλλά και σήμερα, 15 Μαρτίου, καλύπτουν τους Εθνικούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Φυσική, Χημεία (με παράρτημα), Γλωσσολογία, Εθνικός διαγωνισμός για κωφούς μαθητές, Εθνικός διαγωνισμός για μαθητές με προβλήματα όρασης, Εθνικός διαγωνισμός εφαρμοσμένων μαθηματικών “Adolf Haimovici” (με παράρτημα), Εθνικοί Ολυμπιακοί Αγώνες της Ουγγρόφωνης Ρωμαιοκαθολικής Θρησκείας, Ολυμπιακοί Αγώνες Εθνικές Θρησκείες – Μεταρρυθμισμένες, Ευαγγελικές και Ενωτικές λατρείες, Εθνικές Ολυμπιάδες Θρησκείας Ιστορία και παραδόσεις της ουγγρικής μειονότηταςΟλυμπιάδα Ουκρανικής Μητρικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Εθνικός Διαγωνισμός Ιστορία και παραδόσεις των Ουκρανών στη ΡουμανίαΘρησκεία Ολυμπιακοί Αγώνες – Μουσουλμανική λατρεία στα Τουρκικά. Μπορείτε να δείτε τα έγγραφα παρακάτω.

  • Στις 4 Μαρτίου 2022, το EduPedu.ro έγραψε στο έγγραφα με διευκρινίσεις για την Ολυμπιάδα Ρουμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για σχολεία/τμήματα με εκπαίδευση σε μειονοτικές γλώσσες και για Ρουμάνους της Διασποράς – τάξεις V-VIII, Ολυμπιάδα Κλασικών Γλωσσών: Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Ολυμπιάδα Καινοτομίας και Ψηφιακή Δημιουργικότητα – InfoEducation, Ολυμπιάδα για μαθητές της υπαίθρου «Σύμπαν της γνώσης μέσω της ανάγνωσης» – τάξεις V-VIII, Τουρκική γλώσσα και λογοτεχνία – μητρική γλώσσα και σύγχρονη, ουγγρική γλώσσα και λογοτεχνία «Mikes Kelemen». Το ίδιο άρθρο περιέχει επίσης τους κανόνες του Εθνικού Διαγωνισμού Επιλογής Horatianum – Λατινική γλώσσα, Εθνική Ολυμπιάδα Ανάγνωσης “Reading as a life skill” – βαθμίδες IX-XII (OLAV), Εθνική Διαθεματική Ολυμπιάδα Ρουμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και Θρησκείας “Culture Romanian language και πνευματικότητα “- τάξη V-XII, Εθνική Ολυμπιάδα της γλώσσας Ρομά, Εθνικός διαγωνισμός “Ιστορία και παραδόσεις των Ρομά “.
  • Στις 2 Μαρτίου 2022, το EduPedu.ro έγραψε στο έγγραφα με διευκρινίσεις για τις Εθνικές Ολυμπιάδες Ρουμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (γυμνάσιο και γυμνάσιο), θεωρητική αθλητική εκπαίδευση, πληροφορική, εικαστικές τέχνες, αρχιτεκτονική και ιστορία της τέχνης, υποκριτική, χορογραφία, πολωνική γλώσσα και λογοτεχνία (μητρική γλώσσα), μαθηματικά για τα τμήματα που διδάσκονται στο Ουγγρικοί και σχολικοί Ολυμπιακοί Αγώνες Τεχνολογία.
  • Στις 26 Φεβρουαρίου 2022, το EduPedu.ro έγραψε στο έγγραφα με διευκρινίσεις για τις Εθνικές Ολυμπιάδες Αστρονομίας και Αστροφυσικής, Επιστημών της Γης, Θρησκείας και Σύγχρονης Ρωσικής Γλώσσας, τον Εθνικό Διαγωνισμό Μαθηματικών για τις Τάξεις IV-VIII “Romanian Village Olympics” και την Εθνική Ολυμπιάδα σπουδών φωνητικής, οργανικής ερμηνείας και θεωρητικής μουσικής (με παραρτήματα).
Ειδικοί κανονισμοί για τη διοργάνωση και ανάπτυξη των Εθνικών Ολυμπιάδων Φυσικής, για το σχολικό έτος 2021-2022:

Το στάδιο της κομητείας για την Ολυμπιάδα Φυσικής είναι, σύμφωνα με το επίσημο ημερολόγιο19 Μαρτίου 2022. Οι παραπάνω κανονισμοί περιέχουν και παράρτημα με τα προγράμματα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ειδικοί κανονισμοί που αφορούν τη διοργάνωση και ανάπτυξη της Εθνικής Ολυμπιάδας Χημείας, συν το παράρτημα, κατά το σχολικό έτος 2021-2022:

Το τμηματικό στάδιο της Ολυμπιάδας Χημείας είναι στις 20 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με Ημερολόγιο ανακοινώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου.

επισυνάπτεται στους κανονισμούς των Εθνικών Ολυμπιάδων Χημείας, που αφορούν τα προγράμματα των Ολυμπιάδων Χημείας (τάξεις VIII-XII) από το σχολικό έτος 2021-2022:

Ειδικές ρυθμίσεις για τη διοργάνωση και διεξαγωγή της Εθνικής Ολυμπιάδας Γλωσσολογίας «Σολομών Μάρκος», τάξεις ΙΧ-ΧΙΙ, κατά το σχολικό έτος 2021-2022:

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, «οι Ολυμπιακοί Αγώνες απευθύνονται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε εκπαιδευτική μονάδα στη Ρουμανία στην ένατη έως τη δωδέκατη τάξη, ανεξάρτητα από τη γλώσσα του σχολείου (σχολεία με διδασκαλία στα ρουμανικά και σχολεία με εκπαίδευση στις γλώσσες εθνικών μειονοτήτων / σε ξένη γλώσσα). Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εθελοντική και ατομική. Επίσης, «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το πρώτο βήμα για την επιλογή της ρουμανικής ομάδας για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Γλωσσών (Διεθνής Ολυμπιάδα Γλωσσολογίας, IOL), έκδοση 2022″.

Διοργανωτές της Εθνικής Ολυμπιάδας Γλωσσολογίας ανακοίνωσαν στο Facebook στις 28 Φεβρουαρίου που άνοιξαν οι εγγραφές για φοιτητές σε αυτή τη διαδικτυακή φόρμα για την εθνική σκηνή στις 19 Μαρτίου, με διαδικτυακή ανάπτυξη. Οι κανονισμοί δημοσιεύθηκαν στο edu.ro από το Υπουργείο Παιδείας στις 14 Μαρτίου και οι εγγραφές λήγουν σήμερα, 15 Μαρτίου 2022, στις 23:59.

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, ορίζει ότι η Ρουμανική Γλωσσική Ολυμπιάδα είναι ένας διαγωνισμός που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γλωσσολογίας «Iorgu Iordan – Al. Rosaces».

Ειδικές ρυθμίσεις για τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού μαθητών με προβλήματα ακοής, κατά το σχολικό έτος 2021-2022:
Ειδικές ρυθμίσεις για τη διοργάνωση και την ανάπτυξη του Εθνικού Διαγωνισμού για μαθητές με προβλήματα όρασης, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022:
Ειδικοί κανονισμοί που αφορούν τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Εθνικού Διαγωνισμού Εφαρμοσμένων Μαθηματικών «Adolf Haimovici», συν Παράρτημα, κατά το σχολικό έτος 2021-2022:

επισυνάπτεται – το πρόγραμμα του Εθνικού Διαγωνισμού Εφαρμοσμένων Μαθηματικών «Adolf Haimovici»:

Ειδικοί κανονισμοί σχετικά με τη διοργάνωση και την ανάπτυξη της Εθνικής Ολυμπιάδας της Ουγγρόφωνης Ρωμαιοκαθολικής θρησκείας, κατά το σχολικό έτος 2021-2022:
Ειδικοί κανονισμοί που αφορούν τη διοργάνωση και την ανάπτυξη της Εθνικής Ολυμπιάδας Θρησκευμάτων – Μεταρρυθμιστικές, Ευαγγελικές και Ενωτικές λατρείες, κατά το σχολικό έτος 2021-2022:
Ειδικοί κανονισμοί για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή της Εθνικής Ολυμπιάδας στην ιστορία και τις παραδόσεις της ουγγρικής μειονότητας, το σχολικό έτος 2021-2022:
Ειδικοί κανονισμοί για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή της Ολυμπιάδας Ουκρανικής μητρικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το σχολικό έτος 2021-2022:
Ειδικοί κανονισμοί σχετικά με τη διοργάνωση και την ανάπτυξη του Εθνικού Διαγωνισμού Ιστορίας και Παραδόσεων των Ουκρανών στη Ρουμανία, το σχολικό έτος 2021-2022:
Ειδικοί κανονισμοί διοργάνωσης και διεξαγωγής των Ολυμπιάδων Θρησκευτικής – Μουσουλμανικής λατρείας στα Τουρκικά, κατά το σχολικό έτος 2021-2022:
Δείτε επίσης:
Σχολικοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2022. Ενημερωμένοι κανονισμοί για τους Εθνικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Σερβίας και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Σλοβακίας Μητέρων, έχουν δημοσιευτεί από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν εμφανίστηκαν στις Ολυμπιάδες Φυσικής και Χημείας – ΕΓΓΡΑΦΑ
Τα ημερολόγια των Ολυμπιακών και σχολικών αγώνων για το σχολικό έτος 2021-2022, δημοσιεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Πότε είναι οι φάσεις του τμήματος, πού είναι οι εθνικές φάσεις το 2022
Σχολικοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2022. Ενημερωμένοι κανονισμοί για τους Εθνικούς Ολυμπιακούς Αγώνες όπως Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Ανάγνωση και Καινοτομία και Ψηφιακή Δημιουργικότητα κυκλοφόρησαν από το Υπουργείο Παιδείας – ΕΓΓΡΑΦΑ
Σχολικοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2022. Ενημερωμένοι κανονισμοί για τις εθνικές Ολυμπιάδες, όπως αυτοί της ρουμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας, της πληροφορικής, της χορογραφίας και της θεωρητικής αθλητικής κατάρτισης έχουν δημοσιευτεί από το Υπουργείο Παιδείας Εκπαίδευση – ΕΓΓΡΑΦΑ
Σχολικοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2022. Ενημερωμένοι κανονισμοί για τους Εθνικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως η Αστρονομία και η Αστροφυσική, οι Επιστήμες της Γης, η Θρησκεία και η Ρωσική Γλώσσα, κυκλοφόρησαν από το Υπουργείο Παιδείας – ΕΓΓΡΑΦΑ
Σχολικοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2022. Επικαιροποιημένοι Κανονισμοί Εθνικών Ολυμπιάδων Ιστορίας, Γεωγραφίας, Ρομανικών Γλωσσών, Αγγλικών και Γαλλικών, έκδοση Υπουργείου Παιδείας – ΕΓΓΡΑΦΑ
Επικαιροποιημένος Κανονισμός Σχολικών Ολυμπιάδων και Διαγωνισμών Σχολικού Έτους 2021-2022, Έκδοση Υπουργείου Παιδείας – ΕΓΓΡΑΦΑ

Mariya Makarova

"Τυπικός τηλεοπτικός νίντζα. Λάτρης της ποπ κουλτούρας. Ειδικός στο Διαδίκτυο. Λάτρης του αλκοόλ. Καταθλιπτικός αναλυτής. Γενικός λάτρης του μπέικον."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.