Συνεταιρισμός Προβατοτροφικών Αιγών Gala Elass – Ελληνικός Σύλλογος

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2022 EuroMouton Στο πλαίσιο του διεθνούς εργαστηρίου του έργου παρουσιάστηκε αναλυτικά στους συμμετέχοντες η λειτουργία του Συνεταιρισμού Εκτροφέων Προβατοτροφών Gala Elass και οι κύριοι στόχοι της οργάνωσης.

Στην περιοχή της Ελλάδας που ονομάζεται Λάρισα, στους πρόποδες της πόλης Ölümposz, στη γραμμή περασμάτων που οδηγεί από τη Θεσσαλική πεδιάδα στη Μακεδονία, βρίσκεται η πόλη της Ελασσόνας. Η γεωγραφικά ποικιλόμορφη περιοχή με έκταση 291 km² και πληθυσμό 12.056 κατοίκων περιλαμβάνει γεωργικές και βοσκοτόπους στις κοιλάδες, καθώς και υψηλότερες και πιο άνυδρες ορεινές και δασικές περιοχές στο δυτικό και ανατολικό τμήμα.

Τοποθεσία Ελασσόνα

Η ενότητα είναι δύναμη – μια υγιής συνεταιριστική κοινότητα

Στην περιοχή της Ελασσόνας, παραδοσιακά εξειδικευμένη στην κτηνοτροφία, η επιτυχία της γεωργίας ήταν απρόβλεπτη για πολλά χρόνια, υπήρχε αστάθεια τόσο στις τιμές όσο και στις συνθήκες παραγωγής, έτσι 65 αγρότες -αποτελούμενοι από κτηνοτρόφους και παραγωγούς- αποφάσισαν να προσπαθήσουν δημιουργώντας μια κοινή οργάνωση για την υπεράσπιση και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων.

Ο συνεταιρισμός αιγοπροβατοτρόφων με έδρα την Ελασσόνα, αλλιώς γνωστός ως Elass Galaιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012. Το σύνθημα του Συνεταιρισμού: «Δύναμη στην ενότητα μέσα από μια υγιή κοινότητα», και βασική αρχή της είναι η λεγόμενη συλλογική επενδυτική δραστηριότητα. Στόχος του οργανισμού είναι η υλοποίηση επενδύσεων που επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών της αγοράς που προσφέρει η τοπική παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από αιγοπρόβατα και κρέατα, καθώς και η εκτροφή ακριβείας και η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών. .

Ο Συνεταιρισμός Προβάτων και Αιγών στοχεύει να αναβιώσει τις αρχές και τις αξίες της υγιούς συνεργασίας και θεμελιώδης για το μοντέλο λειτουργίας του είναι η κοινοτική δύναμη που ενυπάρχει στην ένωση. Μέσω της ενιαίας εκπροσώπησης συμφερόντων, ενισχύουν διαρκώς τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες, αναπτύσσουν την εταιρική τους κουλτούρα και είναι σε θέση να παρέχουν σημαντική τεχνική και οικονομική υποστήριξη στα μέλη και τους κτηνοτρόφους τους. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών μετά τη σύστασή του, ο Συνεταιρισμός είχε δυσπιστία τόσο από τους κτηνοτρόφους όσο και από τους φορείς του γαλακτοκομικού τομέα. Ωστόσο, η λειτουργία τους βασίζεται στην ομαδικότητα και τη συλλογικότητα και η οργάνωση που συντονίζεται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από μόνο 5 άτομα, χάρη στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και την επίμονη και επαγγελματική δουλειά, έχει πλέον καταφέρει να αντιμετωπίσει τον οργανισμό τους ως συνεργάτη. .

Οι κύριες δραστηριότητες του Συνεταιρισμού

Χονδρικό αιγοπρόβειο γάλα

 • ο Συνεταιρισμός συλλέγει πρόβειο και κατσικίσιο γάλα που παράγεται από τα μέλη του, το οποίο μεταπωλεί στα γαλακτοκομεία,
 • διεξάγει διαπραγματεύσεις με τα γαλακτοκομεία, εκπροσωπώντας έτσι τα συμφέροντα όλων των μελών του Συνεταιρισμού και μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη των τιμών του γάλακτος όχι μόνο για τα μέλη, αλλά πρακτικά σε ολόκληρη την περιοχή,
 • αξιολογούνται οι προσφορές των γαλακτοκομείων και, στην περίπτωση της ευνοϊκότερης προσφοράς, συνάπτεται ετήσια σύμβαση, η οποία καθιστά δυνατό τον έλεγχο τόσο της παραγωγής όσο και των πληρωμών.

Χονδρικό εμπόριο αιγοπρόβειου κρέατος

 • χρησιμοποιείται παρόμοιο σύστημα όπως στην περίπτωση του γάλακτος, όπου τα αρνιά και τα κατσίκια που παράγονται από παραγωγούς συλλέγονται και πωλούνται σε εμπόρους κρέατος κεντρικά, ο Συνεταιρισμός συνάπτει κεντρικές συμβάσεις με εμπορικές εταιρείες,
 • μπορούν επίσης να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα προϊόντων και πληρωμών και μπορούν επίσης να αποκτήσουν καλύτερες τιμές,
 • αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται με παράγοντες της αγοράς κρέατος, οι οποίοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το κρέας και τα προϊόντα κρέατος με ειδικές ποιοτικές παραμέτρους και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Πωλήσεις τροφίμων, δάνεια

 • ο Συνεταιρισμός διασφαλίζει την κεντρική αγορά και την οργανωμένη πώληση των κύριων ζωοτροφών – φυτών δημητριακών, μηδικής, συμπυκνωμένων ζωοτροφών – ώστε τα μέλη του να μην δυσκολεύονται να προμηθευτούν προμήθειες ζωοτροφών,
 • μπορούν να έχουν καλύτερες τιμές λόγω των όρων πληρωμής και των ποσοτήτων που αγοράζονται,
 • πρόσφατα, ο Συνεταιρισμός άρχισε να ασχολείται και με το εμπόριο υποκατάστατων γάλακτος που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των αρνιών, έχουν υπογράψει συμφωνία με την ισραηλινή MAABAROT PRODUCTS LTD,
 • Μέσω της συνεργασίας με παίκτες του τραπεζικού τομέα, μπορούν να παρέχουν στους παραγωγούς χρήσιμες χρηματοοικονομικές λύσεις που λειτουργούν ως κεφάλαιο κίνησης όταν χρειάζεται.

Μελλοντικά έργα του Συνεταιρισμού

 • προκειμένου να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να ελέγξουν την ποιότητα, θέλουν να ξεκινήσουν την παραγωγή συμπυκνωμένων ζωοτροφών,
 • προκειμένου να δημιουργήσουν ένα πιο ομοιόμορφο περιβάλλον παραγωγής, θέλουν να δώσουν έμφαση στη μηχανοποίηση της γεωργίας,
 • θέλουν να επιτύχουν υψηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο κόστος παραγωγής μέσω της γενετικής ανάπτυξης των κοπαδιών,
 • σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, το Αγροτικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, θέλουν να διευρύνουν τις επαγγελματικές γνώσεις των μελών στο πλαίσιο των μαθημάτων κατάρτισης για αγρότες.

Ο Συνεταιρισμός αριθμεί πλέον 175 μέλη, 98 φάρμες, συνολικά 45.000 αιγοπρόβατα και παράγουν 6.800 τόνους πρόβειο γάλα και 1.200 τόνους αιγοπρόβειο γάλα ετησίως, τα οποία παραδίδονται σε 5 τυροκομεία της Θεσσαλίας και ο οικονομικός τους τζίρος υπερβαίνει 12.000.000 ευρώ.

Βασικό στοιχείο της επιτυχίας του οργανισμού ήταν η δημιουργία αξιόπιστων σχέσεων συνεργασίας με συνεταιρισμούς και εμπορικές εταιρείες που ασχολούνται με αγροτικά προϊόντα. Χάρη στο μακροπρόθεσμο μοντέλο λειτουργίας του και τα μέτρα που λαμβάνονται, ο Συνεταιρισμός μπορεί να προσφέρει στα μέλη του σταθερότητα τιμών και προβλέψιμους και προγραμματισμένους όρους πληρωμής, ενώ οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις με επιχειρηματικούς εταίρους έχουν συμβάλει στη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής των μελών. .

NAK/ Zsuzsa Borovka

Petya Borisov

"Δημιουργός φιλικός προς τους hipster. μουσικός γκουρού. περήφανος μαθητής. λάτρης του μπέικον. άπληστος λάτρης του ιστού. ειδικός στα social media. Gamer."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *