Συνεργασία μάρκας στον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης: RAJA Constanța και η ελληνική εταιρεία ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η RAJA Constanța και η εταιρεία ύδρευσης ΕΥΑΘ Ελλάδος, σχετικοί φορείς στην αγορά υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, έχουν θέσει τις βάσεις για μια αποτελεσματική συνεργασία, η οποία ανοίγει την πόρτα στις τελευταίες τεχνολογίες που αφορούν την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των τεχνολογικών διαδικασιών. εφαρμοστεί και η προηγμένη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών υπογράφηκε φέτος τον Οκτώβριο, στην Ελλάδα, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρου Καλαφάτη. Μετά τη σύναψη αυτής της συμφωνίας, οι δύο οντότητες θα επωφεληθούν από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας όσον αφορά τη μείωση των απωλειών, την ψηφιοποίηση των τεχνολογικών διαδικασιών και την ανάκτηση ενέργειας λάσπης, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της παροχής και συλλογής και επεξεργασίας νερού αστικών λυμάτων, αλλά και συνεργασία στο πλαίσιο προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να αναπτύσσουν ανθρώπινο δυναμικό στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα – 6 Δεκεμβρίου 2022, η εταιρεία Constanta υποδέχθηκε αντιπροσωπεία της εταιρείας ΕΥΑΘ, με επικεφαλής τον Άγη Παπαδόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Άνθιμο Αμανατίδη, Εκτελεστικό Διευθυντή της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Οι προτεραιότητες στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης ήταν βιώσιμες λύσεις για την καταπολέμηση της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις φυσικές παροχές πόσιμου νερού.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διαχειρίζεται την υπηρεσία ύδρευσης, μια πολύτιμη δημόσια υπηρεσία, που εξασφαλίζει την ύδρευση περισσότερων από ένα εκατομμύριο πολιτών, οικονομικών παραγόντων και βιομηχανιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διαχειρίζεται επίσης το σύστημα αποχέτευσης και παρέχει βιολογικό καθαρισμό οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα σε μια άλλη προστατευόμενη δημόσια υπηρεσία, το περιβάλλον. Η στρατηγική που αναπτύσσει η εταιρεία εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού, της τεχνολογικής και γεωγραφικής επέκτασης. Γι’ αυτό ακριβώς βρισκόμαστε εδώ, για να ευχαριστήσουμε για την επίσκεψη των εκπροσώπων της RAJA τον Οκτώβριο, για να εντοπίσουμε πιθανούς δρόμους συνεργασίας σε έργα κοινού ενδιαφέροντος. Η ενεργειακή οικονομία και η κλιματική κρίση αποτελούν, στο σημερινό πλαίσιο, γόνιμο έδαφος για μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.», δήλωσε ο Άγης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Από την πλευρά του, ο Άνθιμος Αμανατίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΥΑΘ ΑΕ, υπογράμμισε:

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξαναβλέπουμε τους συναδέλφους μας από τη RAJA, αυτή τη φορά στα κεντρικά γραφεία τους, κάνοντας έτσι ένα ακόμη βήμα προς τη γόνιμη συνεργασία με τους Ρουμάνους φίλους μας. Η ΕΥΑΘ διαθέτει πλήρως εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό και διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας. Η εξωστρέφεια και οι νέες συνέργειες σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης θα δώσουν την ευκαιρία στην ΕΥΑΘ να βελτιώσει το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Υπό αυτή την έννοια, πράσινες τεχνολογικές λύσεις, ψηφιακές λύσεις για καθημερινές συναλλαγές, ακόμη και ανταλλαγή εμπειριών με τη RAJA είναι ευπρόσδεκτες για την εταιρεία μας. Είναι προφανές ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα όσον αφορά το νερό και το περιβάλλον“.

Η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Constanța Nord και την κεντρική αποστολή SCADA. Επίσης, οι συζητήσεις στο τραπέζι εργασίας επικεντρώθηκαν και σε θέματα όπως η ψηφιοποίηση με την εισαγωγή του συστήματος SCADA σε επίπεδο όλων των δικτύων που λειτουργούν, η ενεργειακή απόδοση των διεργασιών, η δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων ή ακόμα και η διαχείριση της λάσπης από τον καθαρισμό επεξεργάζομαι, διαδικασία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της RAJA SA, Constantin Chirilă, δήλωσε:

Πιστεύω ότι διαθέτουμε όλους τους πόρους, την τεχνογνωσία, αλλά και την απαραίτητη εμπειρία για την αντιμετώπιση σοβαρών στόχων, με έντονο αντίκτυπο στην αύξηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η ομάδα της RAJA SA είναι πολύ δραστήρια, ευέλικτη και προσαρμόσιμη σε όλες τις αλλαγές. Θαρραλέα, παρόλο που δουλέψαμε σε δύο μέτωπα, νομοθετικό και οικονομικό, οι άνθρωποι μπόρεσαν να διαχειριστούν όλες τις καταστάσεις που προέκυψαν. Γι’ αυτό είμαι πεπεισμένος ότι μέσω αυτής της συνάντησης δυνάμεων μεταξύ των δύο μεγάλων εταιρειών, θα βρούμε βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση του θέματος των μέτρων μείωσης της ενέργειας και των απωλειών με ενιαίο τρόπο.“.

Η RAJA SA παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης σε περισσότερες από 160 τοποθεσίες, σε περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές κατά τη θερινή περίοδο. Όταν μιλάμε για τουρισμό, μιλάμε για την ακτογραμμή και σιωπηρά για την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόκληση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η οποία έχει οδηγήσει σε αλλαγές στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων. Η χρήση μη συμβατικών πηγών ενέργειας και η παροχή ενός διασυνδεδεμένου συστήματος τροφοδοσίας, ικανού να παρέχει την καλύτερη ποιότητα νερού σε όλους τους ακτοπλοϊκούς συνδρομητές, είναι έργα ήδη σε εξέλιξη που θα οδηγήσουν στην αναπτυξιακή βιωσιμότητα των χρησιμοποιούμενων συστημάτων.», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της RAJA Α.Ε, Aurel Presura.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. παρέχει καθημερινές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εξειδικεύεται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν έργα όπως αφαλάτωση, άντληση, επεξεργασία και διανομή πόσιμου νερού.

Επιπλέον, η εταιρεία δεσμεύεται να χρησιμοποιεί προϊόντα επεξεργασίας λυμάτων (λάσπη από μονάδες επεξεργασίας), να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μέσω των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που λειτουργεί, καθώς και να συμμετέχει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (η οποία παράγεται κυρίως από τη χρήση νερό από πηγές, φράγματα, υδραγωγεία και αγωγούς).

Το νερό αγγίζει όλες τις πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης και η διασφάλιση της πρόσβασης σε ασφαλές και ποιοτικό πόσιμο νερό έχει γίνει πρόσφατα πρόκληση, ανεξάρτητα από το στάδιο της οικονομικής ανάπτυξης, την τοποθεσία ή τους διαθέσιμους πόρους. Ως εκ τούτου, τέτοιες συνεργασίες αντιπροσωπεύουν έναν εφικτό τρόπο για να βελτιώσει τη δική της αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, προσφέροντας στρατηγικές, ευκαιρίες για την προσέλκυση καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών, ειδικοί και επαγγελματίες που εργάζονται για την επίτευξη παρόμοιων στόχων συγκεντρώνονται, δημιουργούνται ιδέες και προτείνονται πολιτικές εργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων.

Adrik Egorov

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Delightfully charming troublemaker. Thinker."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *