Ούτε η Ελληνική Εκκλησία μπόρεσε να σώσει την City Insurance

Ολλανδικά επενδυτικά κεφάλαια Το I3CP, που χρηματοδοτείται από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει δηλώσει την πρόθεσή του να εισφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ στην City Insurance για να τη σώσει από τη χρεοκοπία, αλλά έχει υπερβεί τις προθεσμίες που έχει θέσει η Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας του Βουκουρεστίου.

Επιπλέον, το επενδυτικό ταμείο φέρεται να σχεδιάζει να βοηθήσει τη ρουμανική ασφαλιστική εταιρεία με επιπλέον 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 50 εκατ. ευρώ θα αντιπροσώπευαν κρατικά ομόλογα που εκδόθηκαν από το ελληνικό δημόσιο.

Η περιουσία των 890 εκατ. ευρώ

Το ολλανδικό επενδυτικό ταμείο I3CP διευθύνεται από τον Αμερικανό επιχειρηματία Matt Fairfield και χρηματοδοτείται από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2021, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία υποθήκευσε ακίνητο του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το ακίνητο του οποίου είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο κτηματολογικό γραφείο της πόλης της Βουλιαγμένης έναντι 890 εκατ. ευρώ.

Παραλία Βουλιαγμένης

Το ακίνητο Μεγάλο Καβούρι, με θέα στη θάλασσα, στον δήμο Βουλιαγμένης, αποτελείται από ένα προστατευόμενο πευκοδάσος και ένα κτίριο ορφανοτροφείου.

Θεωρείται ένα από τα πιο ακριβά ακίνητα στην Ελλάδα. Μέρος των χρημάτων επρόκειτο να διατεθεί στη ρουμανική εταιρεία City Insurance, σύμφωνα με έγγραφα που υπέβαλε στο δικαστήριο η City Insurance και είδε Newsweek Ρουμανία.

Οικονομική βοήθεια Που
μέτοχοι City Insurance

mizau ήρθε πολύ αργά και
από πηγές που δεν μπορούσαν

να ληφθούν υπόψη

Η ασφαλιστική εταιρεία δεν παρείχε στην ASF ανεξάρτητη εκτίμηση του ακινήτου στην Ελλάδα.

Μια μέρα αργότερα, στις 6 Σεπτεμβρίου, οι μέτοχοι της Ciy Insurance συναντήθηκαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την οποία αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τα σχέδια χρηματοδότησης και οικονομικής ανάκαμψης που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις του FSA.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε να εξεταστούν χρηματοδοτικά μέσα έως 300 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (MCR) και της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR).

Το ποσό των 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της City Insurance, θα γινόταν σε δύο μέρη. Έτσι, 50 εκατ. ευρώ αντιπροσώπευαν κρατικά ομόλογα που εκδόθηκαν από το ελληνικό δημόσιο.

Τα υπόλοιπα 250 εκατομμύρια, τα χρήματα που χρειάζονταν για την εγγύηση του κεφαλαίου φερεγγυότητας, συνδέονταν με το στεγαστικό δάνειο που είχε εκδοθεί από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

“Ο Εγγυητής (I3CP – αρ.) εξέδωσε αυτήν την Εγγυητική Επιστολή υπέρ του Δικαιούχου – City Insurance Insurance and Reinsurance Company – για να εγγυηθεί τις υποχρεώσεις που βαρύνουν τον Δικαιούχο για μέγιστο ποσό 300.000.000 ευρώ, η παρούσα επιστολή εκδίδεται για αορίστου χρόνου», αναφέρεται
σε έγγραφο που υποβλήθηκε στην ASF.

Διαβάστε επίσης: Οι έξι μέρες που έθαψαν την City Insurance

100 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, η City Insurance υπέγραψε σύμβαση δανείου με το ολλανδικό επενδυτικό ταμείο I3CP για ποσό 100 εκατομμυρίων ευρώ.

«Ο δανειστής θέτει στη διάθεση του δανειολήπτη δάνειο μειωμένης εξασφάλισης ποσού 100.000.000 ευρώ σε μετρητά (για σκοπούς κάλυψης του MCR) ή/και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, με τη μορφή ισοδύναμου» , προσδιορίζει η δανειακή σύμβαση. . . Newsweek Ρουμανία.

Σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση, τα χρήματα επρόκειτο να φτάσουν στους λογαριασμούς της City Insurance το πολύ εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση που στάλθηκε για το σκοπό αυτό, δηλαδή στις 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Το ποσό αυτό επρόκειτο να μετατραπεί αυτόματα σε κοινές μετοχές. Για τα χρηματικά ποσά που δεν μετατράπηκαν σε μετοχές, η City Insurance θα είχε καταβάλει ετήσιο τόκο 8%.

Η ASF δεν ενέκρινε τα δάνεια

Για να επωφεληθεί από τα δύο χρηματοδοτικά μέσα ύψους 300 εκατ. ευρώ, καθώς και από το δάνειο των 100 εκατ. ευρώ, χρειάστηκε η City Insurance γνωμοδότηση από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας.

Ωστόσο, η Αρχή δεν έδωσε την έγκρισή της γιατί η αντίστοιχη χρηματοδότηση δεν θα εμπίπτει «στην κατηγορία των κεφαλαίων που προβλέπει ο νόμος για την κάλυψη των δεικτών» MCR και SCR.

Σε απάντηση, οι εκπρόσωποι της City Insurance δήλωσαν ενώπιον των δικαστών του Εφετείου του Βουκουρεστίου ότι «τα δύο χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να εκτελεστούν μόνο μετά τη στιγμή που η αρχή γνωμοδοτήσει επ’ αυτών, τις υποχρεώσεις που βαρύνουν την αρχή βάσει του Solvency II Οδηγία και ο Εκπρόσωπος στον Κανονισμό Αριθ. 2015/35».

ΦΩΤΟ: ΛΕΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ Octav Ganea

Η ASF υποστήριξε επίσης ότι τα χρηματοδοτικά μέσα που παρουσιάζει η City Insurance είναι επικουρικά κεφάλαια, τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που προβλέπει ο νόμος για την κάλυψη του MCR.

Οι δικηγόροι της ασφαλιστικής εταιρείας υποστήριξαν ενώπιον του δικαστηρίου ότι τα κεφάλαια μειωμένης εξασφάλισης, κλήσεις και καταβληθείσες αμοιβές αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο κατηγορίας 1 το οποίο λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του MCR, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό αριθ. 2011/2019. 2015/35 και με την εφαρμογή του σημείου 1.34 του Οδηγού EIOPA.

Διαβάστε επίσης: Οι έξι μέρες που έθαψαν την City Insurance

Χρέη 31 εκατ. ευρώ

Τα επιχειρήματα της ασφαλιστικής ωστόσο δεν έπεισαν τους εκπροσώπους της Εποπτικής Αρχής Χρηματοοικονομικής και η απόφαση 1148 της 17ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της City Insurance, τη διαπίστωση της αφερεγγυότητας και το άνοιγμα πτώχευσης. Τα πρακτικά δημοσιεύτηκαν στο “Monitorul Official” Δέκα ημέρες αργότερα.

«Για να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα του μέτρου αναστολής, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η FSA είχε την πραγματική δυνατότητα να εγκρίνει το βραχυπρόθεσμο σχέδιο χρηματοδότησης για την αποκατάσταση επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων που κάλυπταν τις απαιτήσεις φερεγγυότητας του MCR.

Έτσι, η ασφάλεια του ασφαλισμένου θα είχε ικανοποιηθεί πλήρως, δεδομένου ότι κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης όφειλαν οφειλές ύψους 173.486.500 λέι (περίπου 31 εκατ. ευρώ), οι οποίες θα καλυπτόταν πάνω από το δάνειο των 100.000.000 ευρώ». , ανέφεραν και οι δικηγόροι της City Insurance στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο.

Adrik Egorov

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Delightfully charming troublemaker. Thinker."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *