Οι κανόνες σχετικά με τις συντάξεις για ορισμένους Ρουμάνους στη διασπορά αλλάζουν

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων και την ανάγκη επιβολής μέτρων οδικής ασφάλειας, εναρμονισμένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία αναφέρει διάφορες πτυχές, ενημερώνει alba24.ro.

Μια νέα οδηγία για τον κώδικα αυτοκινητοδρόμων βρίσκεται υπό συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει ειδικά μέτρα, ειδικά για αρχάριους ή μεγαλύτερους οδηγούς.

Οι αρχάριοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, με περιορισμούς που περιλαμβάνουν διετή δοκιμαστική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας κινδυνεύουν να χάσουν την άδειά τους εάν κάνουν υπερβολική ταχύτητα.

Έτσι, σύμφωνα με το έγγραφο, θα πρέπει να εισαχθεί μια δοκιμαστική περίοδος δύο ετών για αυτούς τους αρχάριους οδηγούς, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες και κυρώσεις σε ολόκληρη την Ένωση σε περίπτωση παραβίασης αυτών των κανόνων λόγω της επιρροής αλκοόλ.

Οι κυρώσεις κατά μιας τέτοιας συμπεριφοράς θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και αμερόληπτες και η σοβαρότητά τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για μείωση κατά το ήμισυ και προσέγγιση μηδενικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών.

Όριο ταχύτητας για αρχάριους οδηγούς
Όσον αφορά τυχόν άλλους περιορισμούς που επιβάλλονται στους αρχάριους οδηγούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν πρόσθετους κανόνες στην επικράτειά τους.

Τα όρια ταχύτητας στην περίπτωσή τους θα είναι, για παράδειγμα, μόνο 90 ​​km/h στους αυτοκινητόδρομους.

Ο ρουμανικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει ήδη ότι οι αρχάριοι οδηγοί πρέπει να οδηγούν με ταχύτητα 20 km/h χαμηλότερη, κατά το πρώτο έτος μετά την απόκτηση της άδειας, σε σύγκριση με το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για την εν λόγω κατηγορία οχημάτων. Επίσης δεν επιτρέπεται να οδηγούν ταξί.

Μια άλλη απαγόρευση που συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτή της νυχτερινής οδήγησης.

«Οι χώρες μέλη μπορούν να θεσπίσουν ειδικούς κανόνες για τους αρχάριους οδηγούς ώστε να περιορίζουν την οδήγηση τη νύχτα, από τα μεσάνυχτα έως τις 6 π.μ.», αναφέρει το προσχέδιο, το οποίο επικαλείται το ziarulromanesc.de.

Μια νέα οδηγία για τον κώδικα αυτοκινητοδρόμων βρίσκεται υπό συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει ειδικά μέτρα, ειδικά για αρχάριους ή μεγαλύτερους οδηγούς.

Δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού τροχαίων ατυχημάτων και της ανάγκης επιβολής μέτρων οδικής ασφάλειας, εναρμονισμένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία αναφέρει διάφορες πτυχές.

Διαβάστε επίσης Τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Νέοι κανόνες κατά την προσπέραση ποδηλάτου ή ηλεκτρικού σκούτερ. Απαγορεύσεις για ποδηλάτες
Οι αρχάριοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, με περιορισμούς που περιλαμβάνουν διετή δοκιμαστική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας κινδυνεύουν να χάσουν την άδειά τους εάν κάνουν υπερβολική ταχύτητα.

Έτσι, σύμφωνα με το έγγραφο, θα πρέπει να εισαχθεί μια δοκιμαστική περίοδος δύο ετών για αυτούς τους αρχάριους οδηγούς, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες και κυρώσεις σε ολόκληρη την Ένωση σε περίπτωση παραβίασης αυτών των κανόνων λόγω της επιρροής αλκοόλ.

Οι κυρώσεις για μια τέτοια συμπεριφορά θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και αμερόληπτες και η σοβαρότητά τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για μείωση κατά το ήμισυ και πλησιέστερο προς το μηδέν των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών.

Όριο ταχύτητας για αρχάριους οδηγούς
Όσον αφορά τυχόν άλλους περιορισμούς που επιβάλλονται στους αρχάριους οδηγούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν πρόσθετους κανόνες στην επικράτειά τους.

Τα όρια ταχύτητας στην περίπτωσή τους θα είναι, για παράδειγμα, μόνο 90 ​​km/h στους αυτοκινητόδρομους.

Δείτε επίσης Ποιο ήταν το επίπεδο αλκοόλ ενός οδηγού Alba που ήπιε δύο ποτήρια κρασί την ημέρα πριν από το τεστ. Η απόφαση των δικαστών
Ο ρουμανικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει ήδη ότι οι αρχάριοι οδηγοί πρέπει να οδηγούν με ταχύτητα 20 km/h χαμηλότερη, κατά το πρώτο έτος μετά την απόκτηση της άδειας, σε σύγκριση με το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για την εν λόγω κατηγορία οχημάτων. Επίσης δεν επιτρέπεται να οδηγούν ταξί.

Μια άλλη απαγόρευση που συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτή της νυχτερινής οδήγησης.

«Οι χώρες μέλη μπορούν να θεσπίσουν ειδικούς κανόνες για τους αρχάριους οδηγούς ώστε να περιορίζουν την οδήγηση τη νύχτα, από τα μεσάνυχτα έως τις 6 π.μ.», αναφέρει το προσχέδιο, το οποίο επικαλείται το ziarulromanesc.de.

Στο στόχαστρο των απαγορεύσεων θα ήταν και οι ηλικιωμένοι. Οι άδειες οδήγησης ηλικιωμένων ενδέχεται να έχουν μικρότερη ισχύ στο μέλλον.

Νέα κατηγορία αδειών
Λαμβάνεται επίσης υπόψη η εισαγωγή κατηγορίας άδειας «Β+». Οι οδηγοί με αυτή την κατηγορία άδειας θα μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητα βάρους άνω των 1,8 τόνων – όπου συνήθως βρίσκονται SUV ή ορισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Παράλληλα, προβλέπεται ενιαίο κατώτατο όριο ηλικίας για την έκδοση άδειας οδήγησης. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι αυστηρότεροι κανόνες για τους νέους οδηγούς μπορούν να εφαρμοστούν ευκολότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μια νέα οδηγία για τον κώδικα αυτοκινητοδρόμων βρίσκεται υπό συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει ειδικά μέτρα, ειδικά για αρχάριους ή μεγαλύτερους οδηγούς.

Δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού τροχαίων ατυχημάτων και της ανάγκης επιβολής μέτρων οδικής ασφάλειας, εναρμονισμένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία αναφέρει διάφορες πτυχές.

Διαβάστε επίσης Τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Νέοι κανόνες κατά την προσπέραση ποδηλάτου ή ηλεκτρικού σκούτερ. Απαγορεύσεις για ποδηλάτες
Οι αρχάριοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, με περιορισμούς που περιλαμβάνουν διετή δοκιμαστική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας κινδυνεύουν να χάσουν την άδειά τους εάν κάνουν υπερβολική ταχύτητα.

Έτσι, σύμφωνα με το έγγραφο, θα πρέπει να εισαχθεί μια δοκιμαστική περίοδος δύο ετών για αυτούς τους αρχάριους οδηγούς, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες και κυρώσεις σε ολόκληρη την Ένωση σε περίπτωση παραβίασης αυτών των κανόνων λόγω της επιρροής αλκοόλ.

Οι κυρώσεις για μια τέτοια συμπεριφορά θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και αμερόληπτες και η σοβαρότητά τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για μείωση κατά το ήμισυ και πλησιέστερο προς το μηδέν των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών.

Όριο ταχύτητας για αρχάριους οδηγούς
Όσον αφορά τυχόν άλλους περιορισμούς που επιβάλλονται στους αρχάριους οδηγούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν πρόσθετους κανόνες στην επικράτειά τους.

Τα όρια ταχύτητας στην περίπτωσή τους θα είναι, για παράδειγμα, μόνο 90 ​​km/h στους αυτοκινητόδρομους.

Δείτε επίσης Ποιο ήταν το επίπεδο αλκοόλ ενός οδηγού Alba που ήπιε δύο ποτήρια κρασί την ημέρα πριν από το τεστ. Η απόφαση των δικαστών
Ο ρουμανικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει ήδη ότι οι αρχάριοι οδηγοί πρέπει να οδηγούν με ταχύτητα 20 km/h χαμηλότερη, κατά το πρώτο έτος μετά την απόκτηση της άδειας, σε σύγκριση με το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για την αντίστοιχη κατηγορία οχημάτων. Επίσης δεν επιτρέπεται να οδηγούν ταξί.

Μια άλλη απαγόρευση που συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτή της νυχτερινής οδήγησης.

«Οι χώρες μέλη μπορούν να θεσπίσουν ειδικούς κανόνες για τους αρχάριους οδηγούς ώστε να περιορίζουν την οδήγηση τη νύχτα, από τα μεσάνυχτα έως τις 6 π.μ.», αναφέρει το προσχέδιο, το οποίο επικαλείται το ziarulromanesc.de.

Στο στόχαστρο των απαγορεύσεων θα ήταν και οι ηλικιωμένοι. Οι άδειες οδήγησης ηλικιωμένων ενδέχεται να έχουν μικρότερη ισχύ στο μέλλον.

Νέα κατηγορία αδειών
Λαμβάνεται επίσης υπόψη η εισαγωγή κατηγορίας άδειας «Β+». Οι οδηγοί με αυτή την κατηγορία άδειας θα μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητα βάρους άνω των 1,8 τόνων – όπου συνήθως βρίσκονται SUV ή ορισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Παράλληλα, προβλέπεται ενιαίο κατώτατο όριο ηλικίας για την έκδοση άδειας οδήγησης. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι αυστηρότεροι κανόνες για τους νέους οδηγούς μπορούν να εφαρμοστούν ευκολότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ελάχιστες ηλικίες για την έκδοση άδειας
Ελάχιστες ηλικίες

(1) Το κατώτατο όριο ηλικίας για την έκδοση άδειας οδήγησης έχει ως εξής:
α) 16 έτη για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1 και Β1·

β) 18 έτη για τις κατηγορίες A2, B, BE, C1 και C1E.

γ) σε σχέση με την κατηγορία Α:

(i) 20 έτη για μοτοσικλέτες. Ωστόσο, για να μπορείς να οδηγείς μοτοσυκλέτες αυτής της κατηγορίας, απαιτείται τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρία.
χρόνια οδήγησης μοτοσυκλετών κατηγορίας Α2.
Η απαίτηση διετής εμπειρίας μπορεί να παραιτηθεί εάν ο υποψήφιος είναι τουλάχιστον 24 ετών.

ii) 21 έτη για μηχανοκίνητα τρίκυκλα άνω των 15 kW.
δ) 21 έτη για τις κατηγορίες C, CE, D1 και D1E.

ε) 24 έτη για τις κατηγορίες Δ και ΔΕ.

(2) Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν την ελάχιστη ηλικία για την έκδοση άδειας οδήγησης:
α) για την κατηγορία ΑΜ, η ηλικία μπορεί να μειωθεί στα 14 έτη ή να αυξηθεί στα 18 έτη·

β) για την κατηγορία Β1, η ηλικία μπορεί να αυξηθεί στα 18 έτη.

γ) για την κατηγορία Α1, η ηλικία μπορεί να αυξηθεί στα 18 έτη, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(i) υπάρχει διαφορά δύο ετών μεταξύ της ελάχιστης ηλικίας για την κατηγορία Α1 και της ελάχιστης ηλικίας για την κατηγορία Α2·
(ii) απαιτείται τουλάχιστον διετή πείρα στο χειρισμό μοτοσυκλετών κατηγορίας Α2 προτού σας επιτραπεί να χειρίζεστε μοτοσυκλέτες κατηγορίας Α, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (1)(γ)(i)·
δ) για τις κατηγορίες Β και ΒΕ, η ηλικία μπορεί να μειωθεί στα 17 έτη.

(3) Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν την ελάχιστη ηλικία για την κατηγορία C σε 18 έτη και για την κατηγορία D σε 21 έτη για τα ακόλουθα οχήματα:

α) οχήματα που χρησιμοποιούνται από πυροσβέστες και αυτά που χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου·
β) οχήματα που υπόκεινται σε οδικές δοκιμές για σκοπούς επισκευής ή συντήρησης.
(4) Οι άδειες οδήγησης που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους (2) και (3) ισχύουν μόνο στην επικράτεια του κράτους μέλους έκδοσης, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος της άδειας συμπληρώσει το ελάχιστο όριο ηλικίας που ορίζεται στο εδάφιο (1).

Το πλήρες περιεχόμενο του εγγράφου που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

Ποια είναι η βάση της νέας πρωτοβουλίας για την αλλαγή των κανόνων κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη
Η πρωτοβουλία βασίζεται στην οδηγία 2006/126/ΕΚ, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω:

την εισαγωγή ενός ενιαίου μοντέλου άδειας οδήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεωτικής για όλους τους οδηγούς από το 2033, με στόχο τη διασφάλιση καλύτερης προστασίας έναντι της απάτης και της παραποίησης·
την ταξινόμηση των αδειών οδήγησης ανάλογα με τους τύπους οχημάτων και τις ελάχιστες ηλικίες από τις οποίες μπορούν να οδηγηθούν·
υποχρεωτική διοικητική ανανέωση κάθε νέας άδειας οδήγησης μία φορά κάθε 10 χρόνια·
απλοποίηση του διοικητικού φόρτου για τους οδηγούς που αλλάζουν κατοικία σε άλλο κράτος μέλος·
την εφαρμογή κοινών ελάχιστων προτύπων σχετικά με τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις σωματικές και πνευματικές ικανότητες των οδηγών·
προοδευτική πρόσβαση σε ισχυρές μοτοσυκλέτες, με βάση την ελάχιστη ηλικία και την προηγούμενη εμπειρία οδήγησης λιγότερο ισχυρών μοτοσυκλετών.
δημιουργία ενός δικτύου για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις άδειες οδήγησης μεταξύ των εθνικών αρχών

Adrik Egorov

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Delightfully charming troublemaker. Thinker."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *