οι αγρότες τώρα χωρίζουν αυτό το ζώο

Η λειτουργία του συνεταιρισμού αιγοπροβάτων Gala Elass και οι κύριοι στόχοι της οργάνωσης παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες στο διεθνές εργαστήριο του έργου EuroSheep που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2022. Στην περιοχή της Ελλάδας που ονομάζεται Λάρισα, στους πρόποδες της πόλης του Ölümposz, στη γραμμή περασμάτων που οδηγεί από τη Θεσσαλική πεδιάδα στη Μακεδονία, βρίσκεται η πόλη της Ελασσόνας.

Συνέδριο Αγροτικού Τομέα 2022

Φέτος, για 10η φορά, διοργανώνουμε την εξαιρετική επαγγελματική εκδήλωση της εγχώριας γεωργίας στο Siófok, το διήμερο συνέδριο για τον αγροτικό τομέα 2022! Αγρότες, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, διαμορφωτές κοινής γνώμης, κορυφαίοι επιχειρηματίες, εμπειρογνώμονες στον κλάδο των αγροδιατροφών, ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης συγκεντρώθηκαν σε ένα μέρος, την ίδια στιγμή στην κορυφή της γεωργίας!

Η γεωγραφικά ποικιλόμορφη περιοχή με έκταση 291 km² και πληθυσμό 12.056 κατοίκων περιλαμβάνει γεωργικές και βοσκοτόπους στις κοιλάδες, καθώς και υψηλότερες και πιο άνυδρες ορεινές και δασικές περιοχές στο δυτικό και ανατολικό τμήμα. Στην περιοχή της Ελασσόνας, παραδοσιακά εξειδικευμένη στην κτηνοτροφία, η επιτυχία της κτηνοτροφίας ήταν απρόβλεπτη για πολλά χρόνια, υπήρχε αστάθεια τόσο στις τιμές όσο και στις συνθήκες παραγωγής, έτσι 65 αγρότες -αποτελούμενοι από κτηνοτρόφους και παραγωγούς προϊόντων- αποφάσισαν να δοκιμάσουν με τη δημιουργία μιας κοινής οργάνωσης για την υποστήριξη και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων – Γράφει το NAK.

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ο Συνεταιρισμός Αιγοπροβάτων με έδρα την Ελασσόνα, ή αλλιώς Gala Elass, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012. Το σύνθημα του Συνεταιρισμού είναι: «Δύναμη στην Ενότητα μέσα από μια Υγιή Κοινότητα» και αρχή του είναι η λεγόμενη συλλογική επενδυτική δραστηριότητα. Σκοπός του οργανισμού είναι η υλοποίηση επενδύσεων με τη βοήθεια των οποίων τοπικά αιγοπρόβατα και γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και οι ευκαιρίες της αγοράς που προσφέρει η παραγωγή κρέατος, η καλλιέργεια ακριβείας και η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως. Ο Συνεταιρισμός Προβάτων και Αιγών στοχεύει να αναβιώσει τις αρχές και τις αξίες της υγιούς συνεργασίας και θεμελιώδης για το μοντέλο λειτουργίας του είναι η κοινοτική δύναμη που ενυπάρχει στην ένωση.

Μέσω της ενιαίας εκπροσώπησης συμφερόντων, ενισχύουν διαρκώς τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες, αναπτύσσουν την εταιρική τους κουλτούρα και είναι σε θέση να παρέχουν σημαντική τεχνική και οικονομική υποστήριξη στα μέλη και τους κτηνοτρόφους τους. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών μετά τη σύστασή του, ο Συνεταιρισμός είχε δυσπιστία τόσο από τους κτηνοτρόφους όσο και από τους φορείς του γαλακτοκομικού τομέα. Ωστόσο, η λειτουργία τους βασίζεται στην ομαδικότητα και τη συλλογικότητα και η οργάνωση που συντονίζεται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από μόνο 5 άτομα, χάρη στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και την επίμονη και επαγγελματική δουλειά, έχει πλέον καταφέρει να αντιμετωπίσει τον οργανισμό τους ως συνεργάτη. .

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Οι κύριες δραστηριότητες του Συνεταιρισμού

Χονδρικό αιγοπρόβειο γάλα

 • Ο Συνεταιρισμός το εισπράττει από τα μέλη παράγει πρόβειο και κατσικίσιο γάλα, το οποίο στη συνέχεια μεταπωλεί σε μονάδες επεξεργασίας γάλακτος,
 • διεξάγει διαπραγματεύσεις με τα γαλακτοκομεία, εκπροσωπώντας έτσι τα συμφέροντα όλων των μελών του Συνεταιρισμού και μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη των τιμών του γάλακτος όχι μόνο για τα μέλη, αλλά πρακτικά σε ολόκληρη την περιοχή,
 • αξιολογούνται οι προσφορές των γαλακτοκομείων και, στην περίπτωση της ευνοϊκότερης προσφοράς, συνάπτεται ετήσια σύμβαση, η οποία καθιστά δυνατό τον έλεγχο τόσο της παραγωγής όσο και των πληρωμών.

Χονδρικό εμπόριο αιγοπρόβειου κρέατος

 • χρησιμοποιείται παρόμοιο σύστημα όπως στην περίπτωση του γάλακτος, όπου τα αρνιά και τα κατσίκια που παράγονται από παραγωγούς συλλέγονται και πωλούνται σε εμπόρους κρέατος κεντρικά, ο Συνεταιρισμός συνάπτει κεντρικές συμβάσεις με εμπορικές εταιρείες,
 • μπορούν επίσης να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα προϊόντων και πληρωμών και μπορούν επίσης να αποκτήσουν καλύτερες τιμές,
 • αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται με παράγοντες της αγοράς κρέατος, οι οποίοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το κρέας και τα προϊόντα κρέατος με ειδικές ποιοτικές παραμέτρους και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Πώληση ζωοτροφών, δάνειο

 • Συνεργατική από τις πιο σημαντικές ροές – φυτά δημητριακών, μηδική, συμπυκνωμένες ζωοτροφές – παρέχει ένα οργανωμένο κέντρο αγορών και πωλήσεων, ώστε τα μέλη του να μην αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση προμηθειών τροφίμων,
 • μπορούν να έχουν καλύτερες τιμές λόγω των όρων πληρωμής και των ποσοτήτων που αγοράζονται,
 • πρόσφατα, ο Συνεταιρισμός άρχισε να ασχολείται και με το εμπόριο υποκατάστατων γάλακτος που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των αρνιών, έχουν υπογράψει συμφωνία με την ισραηλινή MAABAROT PRODUCTS LTD,
 • Μέσω της συνεργασίας με παράγοντες του τραπεζικού τομέα, μπορούν να παρέχουν στους παραγωγούς χρήσιμες χρηματοοικονομικές λύσεις που λειτουργούν ως κεφάλαιο κίνησης όταν χρειάζεται.

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Μελλοντικά έργα του Συνεταιρισμού

 • προκειμένου να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να ελέγξουν την ποιότητα, θέλουν να ξεκινήσουν την παραγωγή συμπυκνωμένων ζωοτροφών,
 • προκειμένου να δημιουργήσουν ένα πιο ομοιόμορφο περιβάλλον παραγωγής, θέλουν να δώσουν έμφαση στη μηχανοποίηση της γεωργίας,
 • θέλουν να επιτύχουν υψηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο κόστος παραγωγής μέσω της γενετικής ανάπτυξης των κοπαδιών,
 • σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, το Αγροτικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, θέλουν να διευρύνουν τις επαγγελματικές γνώσεις των μελών στο πλαίσιο των μαθημάτων κατάρτισης για αγρότες.

Ο Συνεταιρισμός αριθμεί πλέον 175 μέλη, 98 φάρμες, συνολικά 45.000 αιγοπρόβατα και παράγει 6.800 τόνους πρόβειο γάλα και 1.200 τόνους αιγοπρόβειο γάλα ετησίως που παραδίδονται σε 5 τυροκομεία στη Θεσσαλία. τον οικονομικό τους κύκλο εργασιών και ξεπερνά τα 12.000.000 ευρώ. Βασικό στοιχείο της επιτυχίας του οργανισμού ήταν η δημιουργία αξιόπιστων σχέσεων συνεργασίας με συνεταιρισμούς και εμπορικές εταιρείες που ασχολούνται με αγροτικά προϊόντα. Χάρη στο μακροπρόθεσμο μοντέλο λειτουργίας του και τα μέτρα που λαμβάνονται, ο Συνεταιρισμός μπορεί να προσφέρει στα μέλη του σταθερότητα τιμών και προβλέψιμους και προγραμματισμένους όρους πληρωμής, ενώ οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις με επιχειρηματικούς εταίρους έχουν συμβάλει στη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής των μελών. .

Εικόνα εξωφύλλου: Getty Images

Mariya Makarova

"Τυπικός τηλεοπτικός νίντζα. Λάτρης της ποπ κουλτούρας. Ειδικός στο Διαδίκτυο. Λάτρης του αλκοόλ. Καταθλιπτικός αναλυτής. Γενικός λάτρης του μπέικον."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *