ΛΙΣΤΑ Οι 112 αλλαγές που έγιναν στον Εκπαιδευτικό Νόμο τα τελευταία 11 χρόνια

Στη Ρουμανία, η εκπαίδευση αποτελεί εθνική προτεραιότητα. ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜ. 1, 5 Ιανουαρίου 2011 (ο νόμος) παρέχει το πλαίσιο για την άσκηση υπό την εξουσία του ρουμανικού κράτους του θεμελιώδους δικαιώματος στη δια βίου μάθηση. Ο νόμος ρυθμίζει τη δομή, τις λειτουργίες, την οργάνωση και τη λειτουργία του εθνικού συστήματος δημόσιας, ιδιωτικής και θρησκευτικής εκπαίδευσης.

Ο νόμος στοχεύει στην προώθηση μιας εκπαίδευσης που βασίζεται σε αξίες, δημιουργικότητα, γνωστικές ικανότητες, βουλητικές ικανότητες και ικανότητες δράσης, θεμελιώδεις γνώσεις και γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες άμεσης χρησιμότητας, στο επάγγελμα και στην κοινωνία.

Η αποστολή που αναλαμβάνει ο νόμος είναι να διαμορφώσει, μέσω της εκπαίδευσης, την ψυχική υποδομή της ρουμανικής κοινωνίας, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, που απορρέουν από το καθεστώς της Ρουμανίας ως χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη λειτουργία στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και βιώσιμης ανάπτυξης. δημιουργία ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού εθνικού ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να λειτουργεί αποτελεσματικά στη σημερινή και μελλοντική κοινωνία.

Το εκπαιδευτικό ιδεώδες του ρουμανικού σχολείου συνίσταται στην ελεύθερη, ολοκληρωμένη και αρμονική ανάπτυξη της ανθρώπινης ατομικότητας, στη διαμόρφωση της αυτόνομης προσωπικότητας και στην ανάληψη ενός συστήματος αξιών απαραίτητων για την ανάπτυξη και ανάπτυξη του προσωπικού, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την κοινωνική ένταξη και απασχόληση.

Το κράτος εγγυάται στους Ρουμάνους πολίτες ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα και μορφές προπανεπιστημιακής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στη δια βίου μάθηση, χωρίς καμία μορφή διάκρισης.

Οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα.

Τα δικαιώματα που προβλέπονται παραπάνω παρέχονται επίσης σε ανηλίκους που ζητούν ή έχουν αποκτήσει μια μορφή προστασίας στη Ρουμανία, σε αλλοδαπούς ανηλίκους και σε ανιθαγενείς ανιθαγενείς των οποίων η διαμονή στο έδαφος της Ρουμανίας είναι επίσημα αναγνωρισμένη σύμφωνα με το νόμο.

Από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα, ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜ. 1, 5 Ιανουαρίου 2011 έχει υποστεί πολλές αλλαγές και προσθήκες.

Δημοσιεύουμε τη λίστα με τις αλλαγές και τις ολοκληρώσεις από το 2011-2021:

 1. Μακριά. 166 της 5ης Οκτωβρίου 2011·
 2. Μακριά. 283 της 14ης Δεκεμβρίου 2011·
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 21 της 30ης Μαΐου 2012·
 4. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 84 της 12ης Δεκεμβρίου 2012·
 5. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 92 της 18ης Δεκεμβρίου 2012·
 6. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 14 της 6ης Μαρτίου 2013·
 7. Μακριά. 62 της 21ης ​​Μαρτίου 2013·
 8. Μακριά. 206 της 27ης Ιουνίου 2013·
 9. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 397 της 1ης Οκτωβρίου 2013·
 10. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 103 της 14ης Νοεμβρίου 2013·
 11. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 117 της 23ης Δεκεμβρίου 2013·
 12. Μακριά. 1 της 8ης Ιανουαρίου 2014·
 13. Μακριά. 187 της 24ης Οκτωβρίου 2012·
 14. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 106 της 27ης Φεβρουαρίου 2014·
 15. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 16 της 9ης Απριλίου 2014·
 16. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 49 της 26ης Ιουνίου 2014·
 17. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 83 της 12ης Δεκεμβρίου 2014·
 18. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 94 της 29ης Δεκεμβρίου 2014·
 19. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 669 της 12ης Νοεμβρίου 2014·
 20. Μακριά. 95 της 30ης Απριλίου 2015·
 21. Μακριά. 118 της 21ης ​​Μαΐου 2015·
 22. Μακριά. 153 της 18ης Ιουνίου 2015·
 23. Μακριά. 220 της 23ης Ιουλίου 2015·
 24. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 41 της 30ης Σεπτεμβρίου 2015·
 25. Μακριά. 6 της 18ης Ιανουαρίου 2016·
 26. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 4, 2 Μαρτίου 2016.
 27. Μακριά. 118 της 31ης Μαΐου 2016·
 28. Μακριά. 140 της 12ης Ιουλίου 2016·
 29. Μακριά. 141 της 12ης Ιουλίου 2016·
 30. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 69 της 12ης Οκτωβρίου 2016·
 31. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 81 της 16ης Νοεμβρίου 2016·
 32. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 96 της 8ης Δεκεμβρίου 2016·
 33. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 99 της 15ης Δεκεμβρίου 2016·
 34. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 2 της 6ης Ιανουαρίου 2017·
 35. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 9 της 27ης Ιανουαρίου 2017·
 36. Μακριά. 11 της 3ης Μαρτίου 2017·
 37. Μακριά. 56 της 10ης Απριλίου 2017·
 38. Μακριά. 70 της 14ης Απριλίου 2017·
 39. Μακριά. 90 της 28ης Απριλίου 2017·
 40. Μακριά. 137 της 13ης Ιουνίου 2017·
 41. Μακριά. 188 της 24ης Ιουλίου 2017·
 42. Μακριά. 197 της 29ης Σεπτεμβρίου 2017·
 43. Μακριά. 211 της 8ης Νοεμβρίου 2017·
 44. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 90 της 6ης Δεκεμβρίου 2017·
 45. Μακριά. 71 της 19ης Μαρτίου 2018·
 46. Μακριά. 82 της 30ης Μαρτίου 2018·
 47. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 48 της 8ης Ιουνίου 2018·
 48. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 307 της 8ης Μαΐου 2018·
 49. Μακριά. 201 της 20ης Ιουλίου 2018·
 50. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ n. 9, 23 Αυγούστου 2018.
 51. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 87 της 27ης Σεπτεμβρίου 2018·
 52. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 96 της 9ης Νοεμβρίου 2018·
 53. Μακριά. 289 της 29ης Νοεμβρίου 2018·
 54. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 114 της 28ης Δεκεμβρίου 2018·
 55. Μακριά. 19, 8 Ιανουαρίου 2019·
 56. Μακριά. 38 της 17ης Ιανουαρίου 2019·
 57. Μακριά. 48 της 11ης Μαρτίου 2019·
 58. Μακριά. 56 της 1ης Απριλίου 2019·
 59. Μακριά. 57 της 1ης Απριλίου 2019·
 60. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 23 της 3ης Απριλίου 2019·
 61. Μακριά. 87 της 25ης Απριλίου 2019·
 62. Μακριά. 102 της 8ης Μαΐου 2019·
 63. Μακριά. 103 της 8ης Μαΐου 2019·
 64. Μακριά. 104 της 17ης Μαΐου 2019·
 65. Μακριά. 114 της 7ης Ιουνίου 2019·
 66. Μακριά. 139 της 18ης Ιουλίου 2019·
 67. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 657 της 17ης Οκτωβρίου 2019·
 68. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 68 της 6ης Νοεμβρίου 2019·
 69. Μακριά. 221 της 18ης Νοεμβρίου 2019·
 70. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 79 της 20ης Δεκεμβρίου 2019·
 71. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 84 της 27ης Δεκεμβρίου 2019·
 72. Μακριά. 260 της 24ης Δεκεμβρίου 2019·
 73. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 3 της 16ης Ιανουαρίου 2020·
 74. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 15 της 4ης Φεβρουαρίου 2020·
 75. ΔΙΟΡΘΩΣΗ αρ. 15, 12 Φεβρουαρίου 2020·
 76. Μακριά. 37 της 2 Απριλίου 2020·
 77. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 58 της 23ης Απριλίου 2020·
 78. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 70 της 14ης Μαΐου 2020·
 79. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 79 της 21ης ​​Μαΐου 2020·
 80. Μακριά. 80 της 12ης Ιουνίου 2020·
 81. Μακριά. 83 της 17ης Ιουνίου 2020·
 82. Μακριά. 109 της 3ης Ιουλίου 2020·
 83. Μακριά. 133 της 15ης Ιουλίου 2020·
 84. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 141 της 19ης Αυγούστου 2020·
 85. Μακριά. 184 της 20ης Αυγούστου 2020·
 86. Μακριά. 187 της 20ης Αυγούστου 2020·
 87. Μακριά. 185 της 20ης Αυγούστου 2020·
 88. Μακριά. 186 της 20ης Αυγούστου 2020·
 89. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 171 της 14ης Οκτωβρίου 2020·
 90. Μακριά. 226 της 30ης Οκτωβρίου 2020·
 91. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 226 της 30ης Δεκεμβρίου 2020·
 92. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 6 της 3ης Φεβρουαρίου 2021·
 93. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 8 της 18ης Φεβρουαρίου 2021·
 94. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 22 της 31ης Μαρτίου 2021·
 95. Μακριά. 93 της 19ης Απριλίου 2021·
 96. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 41 της 27ης Μαΐου 2021·
 97. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 50 της 16ης Ιουνίου 2021·
 98. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 100 της 10ης Σεπτεμβρίου 2021·
 99. Μακριά. 249 της 12ης Οκτωβρίου 2021·
 100. Μακριά. 271 της 11ης Νοεμβρίου 2021·
 101. Μακριά. 273 της 16ης Νοεμβρίου 2021·
 102. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 121 της 25ης Νοεμβρίου 2021·
 103. Μακριά. 276 της 25ης Νοεμβρίου 2021·
 104. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 130 της 17ης Δεκεμβρίου 2021·
 105. Μακριά. 321 της 29ης Δεκεμβρίου 2021·
 106. Μακριά. 323 της 29ης Δεκεμβρίου 2021·

Το 2022, ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜ. 1, 5 Ιανουαρίου 2011 έχει υποστεί τις ακόλουθες αλλαγές και προσθήκες:

 1. Μακριά. 9 της 5ης Ιανουαρίου 2022·
 2. Μακριά. 10 της 5ης Ιανουαρίου 2022·
 3. Μακριά. 14 της 10ης Ιανουαρίου 2022·
 4. Μακριά. 17, 13 Ιανουαρίου 2022·
 5. Μακριά. 127 της 5ης Μαΐου 2022·
 6. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αρ. 69 της 26ης Μαΐου 2022.

Ενημερώσεις ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜ. 1, 5 Ιανουαρίου 2011 προέκυψαν από τις ακόλουθες ερωτήσεις και σκέψεις:

 • ειδικά μέτρα σε επίπεδο εθνικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της κατάστασης συναγερμού επέβαλαν την ευθυγράμμιση των ανθρώπινων πόρων και των υποδομών έτσι ώστε οι δραστηριότητες μάθησης-διδασκαλίας-αξιολόγησης να μπορούν να πραγματοποιηθούν με σημαντικό ψηφιακό στοιχείο, με αποτέλεσμα μια αλλαγή παραδείγματος όσον αφορά τον συμβατικό τρόπο της διεξαγωγής της μορφής εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης,
 • η ταχεία εξέλιξη και προσαρμογή των δικαιούχων του συστήματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο νέο πρότυπο, αντίστοιχα μια προσέγγιση με ισχυρή ψηφιακή συνιστώσα,
 • ρύθμιση της μορφής της πλήρους φοίτησης που ορίζεται περιοριστικά και εξαρτάται από την άμεση παρουσία καθηγητών και φοιτητών στον πανεπιστημιακό χώρο,
 • την ανάγκη αξιοποίησης του ψηφιακού στοιχείου, εναλλακτικών παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας-μάθησης-αξιολόγησης, σε διαδικτυακή μορφή, καθώς και βελτίωσης της ποιότητας της παιδαγωγικής πράξης,
 • ρύθμιση της πλήρους φοίτησης με συγκεκριμένα ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά και επικοινωνιακά μέσα,
 • ρύθμιση των προτύπων αξιολόγησης του Ρουμανικού Οργανισμού για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχετικά με την ικανότητα των εκπαιδευτικών που πρέπει να πιστοποιηθούν, την ύπαρξη φυσικής υποδομής και πληροφορικής, καθώς και διαδικασίες,
 • ρύθμιση της χρηματοδότησης των υλικών δαπανών, δηλαδή της πληρωμής δημοσίων υπηρεσιών και των επιδοτήσεων για κοιτώνες και κυλικεία,
 • ρύθμιση της ψηφιοποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος,
 • χορήγηση του δικαιώματος εκπαίδευσης σε αυτή την ειδική κατάσταση σε Ουκρανούς φοιτητές από την Ουκρανία και απαιτούνται αλλαγές και προσθήκες για τη χορήγηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση και για αυτούς,
 • να ρυθμίσουν τον τρόπο αναγνώρισης και υποστήριξης παιδιών και νέων ικανών για ακαδημαϊκά αποτελέσματα,
 • τη ρύθμιση προγραμμάτων τόνωσης της απόδοσης για μαθητές με υψηλές δυνατότητες, η οποία περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή κατάλληλων οικονομικών μέτρων για τη βέλτιστη εξέλιξη των εθνικών σταδίων των σχολικών Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και τη διασφάλιση επαρκών οικονομικών κινήτρων για μαθητές που αποκτούν διακρίσεις σε αυτούς διαγωνισμούς.
 • να αξιοποιήσει και να αναπτύξει τις δυνατότητες κάθε μαθητή, καθώς και να τονώσει και να αναπτύξει την επιστημονική σκέψη και δημιουργικότητα, να καλλιεργήσει και να αναπτύξει αντίστοιχα το πνεύμα του ανταγωνισμού και του ευγενούς παιχνιδιού των μαθητών,
 • εξασφαλίζει τη συνέχεια της σχολικής σταδιοδρομίας μαθητών ικανών για υψηλές επιδόσεις, που αποδεικνύεται με την απόκτηση του πρώτου βραβείου στις πανελλήνιες βαθμίδες και με την απόκτηση βραβείων στις διεθνείς φάσεις των σχολικών Ολυμπιάδων, μέσω των οποίων οι μαθητές αυτοί μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τομέα / προφίλ / εξειδίκευση / διεθνής διαγωνισμός,
 • επιβράβευση των εξαιρετικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν οι μαθητές σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, ανεξάρτητα από το είδος του σχολείου, δημόσιου ή ιδιωτικού, από το οποίο προέρχονται.

* Σημείωση του συντάκτη: το άρθρο δημοσιεύτηκε με τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα

Adrik Egorov

"Πιστοποιημένος εσωστρεφής. Αφοσιωμένος φανατικός λάτρης του Διαδικτύου. Υπέροχα γοητευτικός ταραχοποιός. Σκεπτόμενος."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.