ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ προειδοποιήσεις για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης. Περιοχές στόχων

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ένα σύνολο κανόνων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Απολυτηρίου 2022. Εξηγεί τόσο πώς πρέπει να παρουσιάζονται οι υποψήφιοι στην αίθουσα εξετάσεων όσο και ποια γεγονότα απαγορεύονται. Το σύνολο των κανόνων καθορίζει επίσης τις καταστάσεις στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι κινδυνεύουν να αποκλειστούν.

Είσοδοι BAC 2022

Οι εγγραφές για το Απολυτήριο 2022 ξεκινούν τη Δευτέρα 23 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Μαΐου, ημέρα που οι τελειόφοιτοι θα έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματά τους.

Στις 6 Ιουνίου θα δώσουν το προφορικό τεστ στα ρουμανικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Κανονισμοί για το Απολυτήριο 2022

Όπως κάθε χρόνο, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας έχει θεσπίσει ένα σύνολο κανόνων για τους υποψηφίους που εγγράφονται στις εξετάσεις:

 • Απαγορεύεται στους υποψήφιους για τις εξετάσεις Απολυτηρίου 2022 να φέρουν σακίδια πλάτης, σακίδια, τσάντες, πορτοφόλια και παρόμοια στις αίθουσες εξετάσεων.
 • Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αφήνουν τα αναφερόμενα αντικείμενα στην αποθήκη προσωπικών αντικειμένων που έχει συσταθεί από την επιτροπή απολυτηρίου για το σκοπό αυτό.
 • Οι υποψήφιοι που αρνούνται να αποθηκεύσουν τα αναφερόμενα είδη δεν γίνονται δεκτοί στην εξέταση.
 • Απαγορεύεται στους υποψηφίους για την εξέταση απολυτηρίου να έχουν, στις αίθουσες εξέτασης, επάνω τους, σε είδη ένδυσης ή υπόδησης, στον περίβολο και σε άλλα προσωπικά αντικείμενα αποθήκευσης ή στους πάγκους όπου είναι τοποθετημένοι στις αίθουσες εξετάσεων, εργασίες : σχολικά βιβλία, βιβλία, λεξικά, συλλογές, έντυπα, υπομνήματα, σημειώσεις, σημειώσεις, περιλήψεις, προσχέδια ή άρθρα άλλων υποψηφίων κ.λπ., τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση των θεμάτων.
 • Απαγορεύεται στους υποψηφίους να φορούν στις αίθουσες εξετάσεων ή στις αίθουσες εξετάσεων οποιαδήποτε εξεταστικά ρούχα, παπούτσια ή άλλα προσωπικά αντικείμενα αποθήκευσης ή πάγκους, κινητά τηλέφωνα, ακουστικά… οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο υπολογισμού ή επικοινωνίας / που επιτρέπει τη σύνδεση στο διαδίκτυο / κοινωνικά δίκτυα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ερωτήσεων, την εκτέλεση υπολογισμών, την επικοινωνία με άλλους υποψηφίους/βοηθούς στο εξεταστικό κέντρο ή με το εξωτερικό.
 • Απαγορεύεται στους υποψηφίους για την εξέταση απολυτηρίου να επικοινωνούν μεταξύ τους ή με τον έξω κόσμο, να αντιγράφουν, να μεταδίδουν υλικό για αντιγραφή ή ανταλλαγή φύλλων εργασίας, προσχέδια, σημειώσεις ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση θεμάτων.

BAC 2022: τι συμβαίνει με τους μαθητές που παραβιάζουν τους κανόνες

Οι υποψήφιοι που παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες αποκλείονται από την εξέταση, είτε χρησιμοποιήθηκαν είτε όχι τα απαγορευμένα υλικά/αντικείμενα, είτε εισήχθησαν από αυτούς είτε από άλλους υποψήφιους, καθηγητές ή άλλους και είτε παρέλαβαν οι ίδιοι είτε όχι, μεταβίβασαν το απαγορευμένο υλικό.

Η παραβίαση των κανόνων που απαγορεύουν τα σχολικά βιβλία/άλλες πηγές πληροφοριών, τηλέφωνα/άλλα gadget και την επικοινωνία με άλλους/αντιγραφή θα θεωρείται απόπειρα δόλιας και οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σε μελλοντικές εξετάσεις και θα κηρυχθούν «αφαιρούνται από τις εξετάσεις». «χωρίς δυνατότητα αναγνώρισης, στις επόμενες συνεδρίες, της βαθμολογίας των τεστ που πέρασαν πριν από την αποβολή, συμπεριλαμβανομένων των τεστ αξιολόγησης γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Δείτε ΠΤΥΧΙΟ 2022: Μοντέλα θεμάτων, προπονητικά τεστ και κλίμακες των τελευταίων ετών. Μαθηματικά, Ρουμάνικα, Φυσική, Ανατομία

Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής στις δύο επόμενες συνεδρίες της εξέτασης του απολυτηρίου. Ο υπολογισμός των δύο συνεδριών στις οποίες δεν έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής οι «εξεταζόμενοι» υποψήφιοι γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδική συνεδρία της εξέτασης του απολυτηρίου.

Απολυτήριο 2022: Υποβολή πριν από τη λήξη της προθεσμίας

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν την εργασία τους πριν από τη λήξη της προθεσμίας μπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα εξετάσεων χωρίς να παραλάβουν τα γραπτά. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα γραπτά μόνο εάν αποχωρήσουν από την αίθουσα μετά τη λήξη του μέγιστου χρόνου για τις γραπτές δοκιμασίες.

Πριν από την έναρξη των δοκιμασιών, οι βοηθοί παρουσιάζουν στους υποψηφίους τις μεθοδολογικές διατάξεις σχετικά με την καλή οργάνωση και την καλή πρόοδο του τεστ του απολυτηρίου και τους ζητούν να διδάξουν όλα τα πιθανά υλικά και αντικείμενα που σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την εξέταση του απολυτηρίου απαγορεύονται στην αίθουσα εξετάσεων.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα υπογράψουν έκθεση που θα περιέχει τις πρόνοιες και θα αναφέρει ότι έχουν λάβει υπόψη το γεγονός ότι η μη τήρηση των αναφερόμενων κανόνων έχει ως αποτέλεσμα τα αναφερόμενα μέτρα.

Παρατυπίες που σημειώθηκαν μετά από παρακολούθηση ήχου-βίντεο στο Απολυτήριο 2022

Οι αίθουσες εξέτασης και πολλαπλασιασμού βρίσκονται υπό οπτικοακουστική επιτήρηση. Οι Επιτροπές Απολυτηρίου των εξεταστικών κέντρων και οι Τμηματικές Επιτροπές Απολυτηρίου / η Επιτροπή Απολυτηρίου του Δήμου Βουκουρεστίου επαληθεύουν, δειγματοληπτικά, τις ηχογραφήσεις των αιθουσών εξέτασης, μετά την ολοκλήρωση της γραπτής δοκιμασίας.

Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, παρατηρηθούν παρατυπίες, απάτη ή απόπειρα απάτης ή αν αναφερθούν παρατυπίες, απάτη ή απόπειρα απάτης, ελέγχονται τα αρχεία όλων των αιθουσών.

Εάν μετά τους ελέγχους διαπιστωθούν παρατυπίες, απάτη ή απόπειρα απάτης, αντίστοιχα μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή της εξέτασης απολυτηρίου, η επιτροπή απολυτηρίου του εξεταστικού κέντρου λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, αμέσως μετά την εξέταση .

Η Επιτροπή Απολυτηρίου του εξεταστικού κέντρου ανακοινώνει την Επιτροπή Απολυτηρίου Κομητείας / Επιτροπή Απολυτηρίου Βουκουρεστίου, η οποία προτείνει πιθανά μέτρα κυρώσεων και ενημερώνει την Εθνική Επιτροπή Απολυτηρίου.

Άλλοι κανόνες στο Bac 2022

Αυτά αναφέρονται σε αποδεκτά εργαλεία γραφής. Έτσι, για την επίλυση των θεμάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μπλε μελάνι ή πάστα και για την υλοποίηση των διαγραμμάτων και των σχεδίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μαύρο μολύβι.

Στις εξετάσεις μαθηματικών και γεωγραφίας, οι μαθητές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εργαλεία σχεδίασης.

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΤΥΧΙΟΥ 2022

 • 23 – 27 Μαΐου 2022 Εγγραφές υποψηφίων για την πρώτη εξεταστική περίοδο
 • 27 Μαΐου 2022 Ολοκλήρωση μαθήματος για τη τάξη 12/13
 • 6 – 8 Ιουνίου 2022 Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας στα ρουμανικά – τεστ Α
 • 8 – 9 Ιουνίου 2022 Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων στην προφορική επικοινωνία στη μητρική γλώσσα – τεστ Β
 • 8-10 Ιουνίου 2022 Αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων – έγγραφο Δ
 • 13-16 Ιουνίου 2022 Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων σε γλώσσα διεθνούς κυκλοφορίας – τεστ Γ
 • 20 Ιουνίου 2022 Ρουμανική γλώσσα και λογοτεχνία – τεστ Ea) – γραπτή δοκιμασία
 • 21 Ιουνίου 2022 Υποχρεωτική δοκιμασία προφίλ – τεστ Ec) – γραπτή δοκιμασία
 • 22 Ιουνίου 2022 Απόδειξη επιλογής προφίλ και εξειδίκευσης – τεστ Εκδ) – γραπτή δοκιμασία
 • 23 Ιουνίου 2022 Μητρική γλώσσα και λογοτεχνία – τεστ Εβ) – γραπτή δοκιμασία
 • 27 Ιουνίου 2022 Ανάρτηση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων (μέχρι τις 12:00 μ.μ.) και κατάθεση προσφυγών μεταξύ 12:00 και 6:00 μ.μ.
 • 28-30 Ιουνίου 2022: επίλυση προσφυγών
 • 1 Ιουλίου 2022: Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα. Παρακολουθήστε το Alba24 και άλλα ειδήσεις Google

Faina Vlasova

"Καφές πρωτοπόρος. Αναλυτής. Γενικός μάγος της μουσικής. Μπέικον μαβέν. Αφοσιωμένος διοργανωτής. Ανίατος διαδικτυακός νίντζα. Επιχειρηματίας."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.