Η ANI κυκλοφόρησε το chatbot “e-DAI Assistant” – Monitorul de Galati

Η Εθνική Υπηρεσία Ακεραιότητας (ANI) κυκλοφόρησε το “e-DAI Assistant”, ένα Chatbot αφιερωμένο στους χρήστες της πλατφόρμας e-DAI για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων (https://dai.integritate.eu/).
“Ο εικονικός βοηθός e-DAI είναι μια λύση τεχνητής νοημοσύνης συνομιλίας που παρέχει στους ανθρώπους πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και τη σύνδεση στην πλατφόρμα e-DAI. Ο εικονικός βοηθός παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση του συστήματος και την υποβολή δηλώσεων περιουσιακά στοιχεία και συμφέροντα, σε διάλογο σε πραγματικό χρόνο με τους καταθέτες», αναφέρει η ANI.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το e-DAI Assistant chatbot

Η τεχνολογία στην οποία βασίζεται το “e-DAI Assistant” είναι μια πλατφόρμα συνομιλίας χαμηλού κώδικα που επιτρέπει στις οντότητες να αυτοματοποιούν την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους χρησιμοποιώντας έξυπνους εικονικούς βοηθούς. Εφαρμόζεται με επιτυχία σε οργανισμούς σε διάφορους τομείς, όπως τράπεζες, ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, ασφαλιστικές και εταιρείες κοινής ωφέλειας.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το chatbot “e-DAI Assistant”:
– Ο ενδιαφερόμενος κάνει μια ερώτηση μέσω chatbot.
– Το chatbot συσχετίζει την ερώτηση με μια απάντηση.
– Σε περίπτωση που το chatbot δεν δημιουργήσει μια λύση στην ερώτηση που διατυπώθηκε, η τελευταία αποθηκεύεται και στη συνέχεια του ανατίθεται μια απάντηση.
– Στην παραπάνω περίπτωση, συνιστάται στον ενδιαφερόμενο να επανέλθει γρήγορα με την εν λόγω ερώτηση για να λάβει την αναμενόμενη απάντηση.
“Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις μέσω του εικονικού βοηθού στο εγγύς μέλλον, έτσι ώστε το “e-DAI Assistant” να μπορεί να παρέχει απαντήσεις σε μια σύνθετη επιλογή ερωτήσεων που σχετίζονται με τη χρήση της πλατφόρμας. e-DAI.” αναφέρει η ANI.
Το “E-DAI Assistant” είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα e-DAI (https://dai.integritate.eu/), κατά την πρόσβαση στο άτομο που είναι υπεύθυνο για την εγγραφή (https://login.integritate.eu/prrequest/1) και συνδεθείτε στην πλατφόρμα e-DAI (https://login.integritate.eu/login).
Υπενθυμίζουμε επίσης στο πλαίσιο αυτό το γεγονός ότι η Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 είναι η καταληκτική ημερομηνία για τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθ. 1, παράγρ. (1) του Νόμου αριθ. 176/2010 (https://bit.ly/3PelSWq), μπορεί να υποβάλλει ετήσιες δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων.

Η ANI δεν λαμβάνει πλέον δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων σε έντυπη μορφή

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2022 ολοκληρώνονται οι δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων (ΔΑ/ΔΗ) και διαβιβάζονται στην Εθνική Υπηρεσία Ακεραιότητας αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-DAI.
«Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2022, η Εθνική Υπηρεσία Ακεραιότητας δεν λαμβάνει πλέον δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων σε έντυπη μορφή και όλες οι δηλώσεις που διαβιβάζονται με αυτόν τον τρόπο θα επιστραφούν στους αποδέκτες, θεωρούμενοι ότι δεν διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. αριθμ. 176/2010, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες.
Σύμφωνα με το έκτακτο διάταγμα της κυβέρνησης της Ρουμανίας αρ. 127 / 15.12.2021, συμπληρώνονται οι δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων και αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος e-DAI, πιστοποιητικά με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή. Εάν ο καταθέτης δεν έχει ακόμη τέτοια υπογραφή, θα μπορεί μόνο εντός του 2022 να συμπληρώνει και να υποβάλλει τις ψηφιοποιημένες δηλώσεις μέσω της πλατφόρμας e-DAI, υπογεγραμμένες με το χέρι.
Οι αρμόδιοι που προβλέπονται στο άρθ. 5, παράγρ. (1) του Νόμου αριθ. 176/2010, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες, που δεν φέρουν ειδική ηλεκτρονική υπογραφή μπορεί να ζητηθεί δωρεάν από τον Οργανισμό, μέσω e-DAI. Η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας, αποκλειστικά για τον υπεύθυνο, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Λήψης και Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπογραφής (https://dai.integritate.eu/docs/manual_semnatura.pdf). Το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία ενεργοποίησης.
Πριν προχωρήσετε στις διαδικασίες εγγραφής, ολοκλήρωσης και υποβολής μέσω του συστήματος e-DAI, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τα εκπαιδευτικά βίντεο (https://dai.integritate.eu/video.html) καθώς και εγχειρίδια χρήστη αφιερωμένα σε υπεύθυνους (https://dai.integritate.eu/docs/manual_pr.pdf) και καταθέτες (https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf).
Αναφέρουμε το γεγονός ότι ο μηχανισμός ηλεκτρονικής υποβολής e-DAI διατηρεί τη συνήθη ροή και αλληλεπιδράσεις μεταξύ του Αιτούντος (Δ), του Υπεύθυνου Προσώπου (PR) του δημόσιου φορέα και της Εθνικής Υπηρεσίας Ακεραιότητας (ANI)», αναφέρει η ANI.

Adrik Egorov

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Delightfully charming troublemaker. Thinker."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *