Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πώληση της Enel Romania στους Έλληνες της ΔΕΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι ενέκρινε την πώληση της ιταλικής Enel Romania στην Ελληνική Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΔΕΗ.

Η Enel Romania δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στον τομέα της προμήθειας φυσικού αερίου στη Ρουμανία και της παροχής σχετικών υπηρεσιών. Η ΔΕΗ δραστηριοποιείται στην παραγωγή, προμήθεια και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη εξαγορά δεν θα εγείρει προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένης της έλλειψης αλληλοεπικάλυψης μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών.

Τον Μάρτιο, η Enel ανακοίνωσε ότι είχε υπογράψει συμφωνία για την πώληση στη ΔΕΗ των μετοχών που κατείχε ο όμιλος Enel στη Ρουμανία, συνολικού ποσού περίπου 1,26 δισ. ευρώ, το οποίο αποτιμά τις εταιρείες σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ (100 % των μετοχών). Η συναλλαγή, την οποία ανακοίνωσε επίσης η Economedia, αποτελεί μέρος του τρέχοντος στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου Enel, που στοχεύει να επικεντρωθεί σε 6 χώρες-στόχους με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω συνδυασμού χρέους και ιδίων κεφαλαίων από τον ισολογισμό της, εκ των οποίων 800 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ήδη εξασφαλισμένα δάνεια, διαθέσιμα ως δάνειο 485 εκατ. ευρώ για 5 χρόνια στις ελληνικές τράπεζες, καθώς και ενδιάμεσο δάνειο (bridge διευκολύνει) 315 εκατ. ευρώ με διεθνείς τράπεζες.

Ο Γεώργιος Στάσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή συνάδει πλήρως με όσα παρουσιάσαμε τον Νοέμβριο του 2021 ως μέρος του στρατηγικού μας σχεδίου, το οποίο προέβλεπε τη διεθνή μας επέκταση στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης. οι δραστηριότητες της Enel στη Ρουμανία αντιπροσωπεύουν την ιδανική επιλογή τόσο γεωγραφικά όσο και εμπορικά. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για την απόκτηση μιας κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας ενέργειας σε ελκυστική αποτίμηση, ξεκινώντας τη μετατροπή της ΔΕΗ στην κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη θα συμβάλει στην ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο, δημιουργώντας έτσι αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Χάρη στην εξαγορά της Enel Romania, η ΔΕΗ θα φτάσει πολύ γρήγορα τον στόχο του 1 GW στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην αγορά ενέργειας της Ρουμανίας. Ταυτόχρονα, αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας και συνεργειών. Ταυτόχρονα, θα αυξήσει το δυναμικό της για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 623 MW, αλλά θα κερδίσει και σημαντικό μερίδιο στην αγορά ενεργειακού εφοδιασμού στη Ρουμανία.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Ο Όμιλος Enel αποτελεί σημαντικό ενεργειακό παίκτη στη Ρουμανία από το 2005, με δραστηριότητες στη διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω ισχύος άνω των 500 MW που διαχειρίζεται η Enel Green Power Romania, καθώς και στον τομέα των προηγμένων ενεργειακών υπηρεσιών. Οι εταιρείες διανομής του Ομίλου στη Ρουμανία είναι παρούσες σε τρεις σημαντικές περιοχές της χώρας, συγκεκριμένα στη Νότια Muntenia (συμπεριλαμβανομένου του Βουκουρεστίου), στο Banat και στο Dobrogea, εξυπηρετώντας περισσότερους από 3 εκατομμύρια πελάτες συνολικά. Η Enel Energie και η Enel Energie Muntenia είναι κύριοι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Στη Ρουμανία, ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης μέσω της Enel X στον τομέα των υπηρεσιών έξυπνου σπιτιού, της παραγωγής ενέργειας στο σημείο κατανάλωσης και της ενεργειακής απόδοσης και μέσω της Enel X Way στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Ο μεγαλύτερος παίκτης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Πηγές εντός της ΔΕΗ αναφέρουν ότι με την εξαγορά της Enel Romania, η ΔΕΗ γίνεται ο μεγαλύτερος ενεργειακός παίκτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη γιατί:

  • Αποκτά περισσότερα από 130.000 km δικτύου διανομής
  • Διπλασιάζει την ισχύ του σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Προσθέτει 3,2 εκατομμύρια νέους πελάτες στην πελατειακή της βάση
  • Αγοράστε σε πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

Ανάλυση Καθημερινής: Τι κερδίζει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) από την εξαγορά της Enel Romania