Η Ελλάδα αίρει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς πριν ανοίξει η καλοκαιρινή περίοδος. Ποιες προϋποθέσεις έχουν καταργηθεί

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διοργανώνει νέα εκστρατεία στρατολόγησης και επιλογής πολιτών που επιθυμούν να εκπληρώσουν στρατιωτική θητεία ως έφεδρος εθελοντής στον ρουμανικό στρατό.

Διατίθενται 871 θέσεις για όλες τις κατηγορίες προσωπικού (αξιωματικοί, εργοδηγοί, υπαξιωματικοί, βαθμοφόροι και στρατιώτες).

Εγγραφές για θέσεις εθελοντών εφέδρων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μεταξύ 16 Μαΐου και 10 Ιουνίου.

Στη ζώνη, νομό ή τομεακό στρατιωτικό κέντρο στην περιοχή ευθύνης του οποίου έχουν την κατοικία τους, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα ενημερώνονται για:

  • τα οφέλη από την εκτέλεση στρατιωτικής θητείας ως εθελοντής έφεδρος
  • στάδια της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής
  • τις δομές που έχουν οριστεί για την εκτέλεση της επιλογής
  • τη στρατιωτική μονάδα υγείας όπου πρέπει να υποβληθεί στην ιατρική εξέταση
  • τη στρατιωτική μονάδα ή το κέντρο εκπαίδευσης όπου πρέπει να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης, εφόσον υπάγονται σε αυτό, σύμφωνα με το νόμο.

Οι υποψήφιοι από πολιτική εκπαίδευση θα ενημερωθούν επίσης για τις διαδικασίες υποβολής αίτησης για τις λειτουργίες για τις οποίες πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια σπουδών και την αντιστοιχία των ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στον πολιτικό βίο με τα όπλα/υπηρεσίες και τις στρατιωτικές ειδικότητες.

Γενικοί όροι πρόσληψης

Οι εθελοντές έφεδροι είναι Ρουμάνοι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, που κατοικούν στη Ρουμανία, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης και επιλογής και έχουν συνάψει σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι πολίτες με ή χωρίς στρατιωτική εκπαίδευση μπορούν να εγγραφούν.

Οι Ρουμάνοι πολίτες που καλούνται να γίνουν εθελοντές έφεδροι πρέπει να πληρούν, σωρευτικά, τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πληρούν τα γενικά και ειδικά κριτήρια για την πρόσληψη και επιλογή των εθελοντών εφέδρων, που ορίζονται με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. σύμφωνα με τις κλίμακες που αντιστοιχούν στην κατηγορία του προσωπικού στην οποία ανήκουν·

β) να μην έχει καταδικαστεί σε ποινική δίωξη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, εκτός εάν οι καταδικασθέντες έχουν αποκατασταθεί ή έχει χορηγηθεί αμνηστία·

γ) να μην είναι μέρος οργανισμών που απαγορεύονται από τη ρουμανική νομοθεσία και να μην είναι μέλη οργανισμών που δεν συμβιβάζονται με τους κανόνες, τις δραστηριότητες και τις κατανομές που αφορούν ειδικά το στρατιωτικό επάγγελμα·

δ) να μην ανήκουν σε αιρέσεις, θρησκευτικές ενώσεις ή θρησκευτικές ομάδες που, σύμφωνα με το νόμο, αντιβαίνουν στους κανόνες τήρησης της δημόσιας τάξης, καθώς και σε εκείνες που παραβιάζουν τα χρηστά ήθη ή επηρεάζουν την ανάπτυξη του στρατιωτικού επαγγέλματος.

ε) γνωρίζει τη ρουμανική γλώσσα, γραπτά και προφορικά·

στ) να είναι μεταξύ 18 και 55 ετών, για όσους επιλέγουν στρατιωτικούς εθελοντές έφεδρους, αντίστοιχα μεταξύ 18 και 50 ετών, για όσους επιλέγουν στρατιωτικούς βαθμούς και εθελοντές έφεδρους.

Η επιλογή αποτελείται από ψυχολογικές, σωματικές εξετάσεις και ιατρική εξέταση.

Οι τρόποι εκτέλεσης της επιλογής των εθελοντών εφέδρων στο σώμα στρατιωτικού προσωπικού καθορίζονται με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Η επιλογή είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες που επιλέγουν να γίνουν εθελοντές έφεδροι, είτε έχουν ολοκληρώσει είτε όχι τη στρατιωτική τους θητεία με έναν από τους τρόπους που προβλέπει ο νόμος.

ΕΔΩΠερισσότερες λεπτομέρειες.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή

Με την παρουσία τους στο στρατιωτικό κέντρο, οι πολίτες που επιθυμούν να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία ως εθελοντές έφεδροι θα συμπληρώσουν μια αίτηση και θα υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Δελτίο ταυτότητας, πρωτότυπο και αντίγραφο·
  • απόσπασμα ποινικού μητρώου, που εκδόθηκε το αργότερο έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης
  • έγγραφα μελέτης ή/και άλλα έγγραφα που πιστοποιούν άλλες δεξιότητες που αποκτήθηκαν στην πολιτική ζωή, σε πρωτότυπο και αντίγραφο
  • έγκυρη άδεια οδήγησης, που εκδίδεται από τις ρουμανικές αρχές, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, κατά περίπτωση, για υποψήφιους χωρίς στρατιωτική εκπαίδευση, εάν η εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία υποβάλλει αίτηση συνεπάγεται τη διαχείριση της συγκεκριμένης τεχνικής
  • το στρατιωτικό βιβλιάριο, σε πρωτότυπο και σε αντίγραφο, εφόσον χρειάζεται, μόνο για όσους κατέχουν την ιδιότητα του εφέδρου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Με το νόμο αρ. 115/2021, έχουν τεθεί σε ισχύ μια σειρά μέτρων με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας της στρατιωτικής θητείας ως εθελοντής εφέδρου.

Το MApN υπενθυμίζει:

– αύξηση του ποσού των αποδοχών που χορηγούνται κατά την περίοδο που οι εθελοντές έφεδροι δεν συμμετέχουν σε εκπαίδευση ή αποστολές, από 10% σε 30% του επίσημου μισθού, στον οποίο προστίθεται ο μισθός του κατεχόμενου βαθμού.

– αύξηση του ποσού του επιδόματος εγκατάστασης, προσθέτοντας στο υπόλοιπο συνάρτησης, τους βαθμούς και το υπόλοιπο εντολών, επιπλέον του υπολοίπου βαθμών

– κατάργηση της υποχρέωσης επιστροφής εξόδων πρόσληψης και επιλογής, σε περίπτωση μη υπογραφής/μη οριστικοποίησης της σύμβασης·

– άρση των περιορισμών στην αναχώρηση εθελοντών εφέδρων στο εξωτερικό

– τη δημιουργία δυνατότητας τοποθέτησης σε θέσεις, χωρίς επιτυχία στις δοκιμασίες επιλογής, εφέδρων εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και στρατιωτικών/επαγγελματικών βαθμίδων, το πρώτο έτος μετά τη μετάταξη στην εφεδρεία.

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα. Παρακολουθήστε το Alba24 και άλλα ειδήσεις Google

Ermolai Nikitin

"Πρωτοπόρος του Διαδικτύου. Προβληματιστής. Παθιασμένος λάτρης του αλκοόλ. Υπέρμαχος της μπύρας. Νίντζα ζόμπι."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.