Διακοπές στην Ελλάδα 2022. Πόσο κοστίζει ένα ταξίδι με αυτοκίνητο: η τιμή του ντίζελ και της βενζίνης σε Μακεδονία, Σερβία και Βουλγαρία. Άλλοι φόροι

Εισαγωγή στο Εθνικό Στρατιωτικό Κολλέγιο της Άλμπα Ιούλια 2022: Περισσότεροι από 270 υποψήφιοι από 10 κομητείες δίνουν τη γραπτή εξέταση στο Στρατιωτικό Κολλέγιο της Άλμπα Ιούλια την Παρασκευή, 27 Μαΐου. Η διανομή θα γίνει στις 4 Ιουλίου.

Συνολικά, είναι 275 εγγεγραμμένοι υποψήφιοι, οι οποίοι θα δώσουν το τεστ πλέγματος στα ρουμανικά και στα μαθηματικά στο Εθνικό Στρατιωτικό Κολλέγιο «Mihai Viteazul» στην Άλμπα Ιούλια. Από αυτούς, 221 είναι αγόρια και 54 κορίτσια. Υπάρχουν υποψήφιοι από 10 κομητείες που έχουν ανατεθεί στη μονάδα: Alba, Cluj, Sălaj, Mures, Sibiu, Hunedoara, Caraş-Severin, Bihor, Arad και Timiş.

Το βάρος του μέσου όρου στη γραπτή δοκιμασία είναι 80% του τελικού μέσου όρου για την εισαγωγή στη στρατιωτική σχολή.

Την Πέμπτη 26 Μαΐου οι υποψήφιοι θα παρουσιαστούν στους συναδέλφους τους για τη γραπτή εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου, μεταξύ 9:00 και 12:00. Στις 4 Ιουλίου θα γίνει μηχανογραφική διανομή στη στρατιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε Εθνική Αξιολόγηση 2022: Όλες οι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Άλλα ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΜΑΤΩΝ για την εξέταση

Στο Στρατιωτικό Κολλέγιο Alba Iulia, διατίθενται 120 θέσεις για κορίτσια και αγόρια.

Η είσοδος περιλαμβάνει δύο βήματα:

 • γραπτή δοκιμασία – 27 Μαΐου
 • κατάταξη και τοποθέτηση υποψηφίων σε στρατιωτικές σχολές – από 4 Ιουλίου

Προηγουμένως, οι αιτούντες εγγράφονταν μέσω Στρατιωτικών Κέντρων Επαρχίας/Περιοχής – Γραφεία Πληροφοριών Προσλήψεων, που υπάρχουν σε κάθε κατοικία νομού. Πέρασαν επίσης ένα ψυχολογικό τεστ, ένα τεστ φυσικής ικανότητας, μια συνέντευξη αξιολόγησης και προσανατολισμού.

Γραπτό τεστ για την εισαγωγή στρατιωτικών συναδέλφων

Γραπτή εξέταση διαρκεί 3 ώρες, αποτελείται από ένα τεστ για τον έλεγχο των γνώσεων στους κλάδους:

 • Μαθηματικά (10 στοιχεία Άλγεβρας + 10 στοιχεία Γεωμετρίας)
 • Ρουμανική γλώσσα και λογοτεχνία (10 αντικείμενα)

σύμφωνα με τα προγράμματα που ισχύουν για την πανελλαδική αξιολόγηση αποφοίτων της 8ης τάξης.

Αυτό είναι ένα τεστ ενιαίου πλέγματος με 30 στοιχεία από τα παραπάνω θέματα. Η παραλλαγή του θέματος κληρώνεται με κλήρωση το πρωί της αγωνιστικής δοκιμασίας. Οι υποψήφιοι τοποθετούνται ένας ένας στους πάγκους, με αλφαβητική σειρά.

Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Alba Iulia πρέπει να παρουσιαστούν στο κολέγιο την Πέμπτη 26 Μαΐου έως τις 6:00 μ.μ., με την ταυτότητα/πιστοποιητικό γέννησής τους και το παράρτημα στο έντυπο εγγραφής (δελτίο δεξιοτήτων για επαγγελματικά λύκεια). Θα λάβουν οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής της δοκιμασίας του διαγωνισμού.

Την Παρασκευή 27 Μαΐου θα παρουσιαστούν στο κολέγιο μέχρι τις 8:00 π.μ. και η εξέταση θα γίνει μεταξύ 9:00 π.μ. και 12:00 μ.μ.

Τα τεστ διορθώνονται στις αίθουσες εξέτασης, παρουσία των υποψηφίων, μεταξύ 12:00 και 14:30.

Κανόνες γραπτής εξέτασης:

 • Απαγορεύεται η πρόσβαση σε αίθουσες εξετάσεων με κινητά τηλέφωνα, έξυπνα ρολόγια, ακουστικά, υπολογιστές ή άλλο εξοπλισμό που μπορεί να διευκολύνει την επίλυση θεμάτων.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το πιστοποιητικό γέννησής τους (για άτομα κάτω των 14 ετών), το σήμα (το οποίο θα λάβουν στις 26 Μαΐου), τα όργανα γραφής (στυλό/στυλό/μπλε μελάνι)
 • Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν παρέχεται διαμονή ή φαγητό. οι υποψήφιοι παρακαλούνται να έχουν ένα μπουκάλι νερό

Εισαγωγή Στρατιωτικού Κολλεγίου 2022 – Πρότυπα θεμάτων

Διόρθωση χαρτιού διενεργείται αμέσως μετά το πέρας της δοκιμασίας, παρουσία του υποψηφίου, από 2 μέλη αξιολόγησης της επιτροπής εισαγωγής, επικουρούμενα από άλλους δύο υποψηφίους από την ίδια αίθουσα, ως μάρτυρες. Οι 3 τελευταίοι υποψήφιοι παραμένουν στην αίθουσα μέχρι την αξιολόγηση του τελευταίου τεστ και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται την ίδια μέρα. Η βαθμολογία που λαμβάνεται είναι οριστική και δεν μπορεί να αλλάξει αργότερα.

Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον βαθμολογία 6,00 στο grid test κηρύσσονται «Εδεκτοί».

Οι υποψήφιοι που δηλώνονται «Απορρίφθηκαν» συμμετέχουν στην εθνική αξιολόγηση και στην ηλεκτρονική διανομή σε πολιτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επίσης την Παρασκευή 27 Μαΐου θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα του τεστ γνώσεων.

Εισαγωγή Στρατιωτικού Κολλεγίου 2022 – Βήμα δεύτερο

Μετά το γραπτό τεστ θα γίνει η μηχανογραφική διανομή. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

 • 3 Ιουνίου 2022 – η διαβίβαση σε ηλεκτρονική μορφή, στην επιτροπή του τμήματος, των επιλογών και των βαθμών των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο τεστ επαλήθευσης γνώσεων, με τη συμπλήρωσή τους στην κεντρική ηλεκτρονική εφαρμογή
 • 30 Ιουνίου 2022 – η διαβίβαση από τις επιτροπές τμημάτων / Βουκουρέστι στις εθνικές στρατιωτικές σχολές, της βάσης δεδομένων τμημάτων που περιέχει τους τελικούς μέσους όρους εισαγωγής, που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών στην κεντρική εφαρμογή υπολογιστή
 • 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2022 – επικύρωση από γονείς και υποψηφίους της ακρίβειας των δεδομένων της φόρμας εγγραφής (e-mail, διαδικτυακά, φυσικά), διόρθωση πιθανών σφαλμάτων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και καταχώριση διορθωμένων αρχείων στην κεντρική εφαρμογή υπολογιστή
 • 4 Ιουλίου 2022 – μηχανογραφική διανομή στη στρατιωτική εκπαίδευση λυκείου και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στην αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα, με εκτύπωση από την κεντρική εφαρμογή υπολογιστή
 • 4 Ιουλίου 2022 – ανάρτηση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων
 • 4 – 5 Ιουλίου 2022 έως τις 4:00 μ.μ. – γραπτό αίτημα για επιλογές παραίτησης για τον τόπο που αποκτήθηκε (εάν ισχύει) / επιβεβαίωση του τόπου που κατείχεσυμπληρώνοντας την αίτηση για το κολέγιο (email, online)
 • 6 Ιουλίου 2022, μεταξύ 8:00 π.μ. και 12:00 μ.μ. – συμπλήρωση θέσεων που έμειναν κενές μετά την εγκατάλειψη της θέσης που αποκτήθηκε, με κεντρική μη αυτόματη διανομή (εάν υπάρχει)
 • 6 Ιουλίου 2022 – διαβίβαση της λίστας των υποψηφίων που δηλώθηκαν «ΕΙΣΑΓΩΓΟΙ», σε ηλεκτρονική μορφή, στο Εθνικό Κέντρο Εισαγωγής, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση συγκεκριμένων πράξεων στην κεντρική ηλεκτρονική εφαρμογή
 • 6 Ιουλίου 2022, μετά τις 3 μ.μ. – ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων
 • το αργότερο έως τις 15 Αυγούστου 2022 – υποβολή του φακέλου της αίτησης, συμπληρωμένο με το «Έντυπο Αίτησης» και το «Φύλλο Εξοπλισμού», συμπληρωμένο από τον διοικητή του κολεγίου όπου ο μαθητής έκανε το τεστ αξιολόγησης γνωριμίες, στο κολέγιο όπου βρισκόταν κηρύχθηκε δεκτός

Οι υποψήφιοι που έχουν κηρυχθεί «Επιδεκτοί» στη δοκιμασία γνώσης της ρουμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας και μαθηματικών και έχουν λάβει μέρος στην εθνική αξιολόγηση κατατάσσονται και κατατάσσονται σε εθνικές στρατιωτικές σχολές, την ημερομηνία που προβλέπεται στο ημερολόγιο. ADLIC, με βάση την τελική εισαγωγή στα ΜΜΕ και τις επιλογές που εκφράζονται στη συγκεκριμένη φόρμα εγγραφής, στον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων για Εθνικές Στρατιωτικές Σχολές.

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ υπολογίζεται ως εξής:

MFA = 0,2 x MA + 0,8 x NP

ή:

MFA = τελικός μέσος όρος εισδοχής

ΜΑ = μέσος όρος εισαγωγής που υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο παράρτημα 2 της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Έρευνας για την οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγών στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2021 -2022, αρ. 5457/2020, ήτοι:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

όπου: MA = μέσος όρος εισαγωγής. ABS = συνολικός μέσος όρος για την αποφοίτηση από τους βαθμούς V – VIII. EN = γενικός μέσος όρος που προκύπτει από την εθνική αξιολόγηση που υποστηρίζεται από πτυχιούχους 8ου έτους

Δείτε ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2022: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, Σειρά 5 – Ρουμανικά και Μαθηματικά. Πρότυπα θεμάτων εξετάσεων

NP = βαθμολογία στο τεστ γνώσεων στα μαθήματα Μαθηματικά και Ρουμανική Γλώσσα και Λογοτεχνία που πραγματοποιήθηκε στο κολέγιο

Δείτε αναλυτικά Μεθοδολογία Εισαγωγής Στρατιωτικό Κολλέγιο Alba Iulia 2022

Με ίσους τελικούς μέσους όρους εισδοχής, επιλογή υποψηφίου γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • τη βαθμολογία που έλαβε στο τεστ γνώσης της ρουμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας και των μαθηματικών
 • ο γενικός μέσος όρος στον εθνικό ισολογισμό
 • τη βαθμολογία που αποκτήθηκε στο τεστ των μαθηματικών στην εθνική αξιολόγηση
 • ο γενικός μέσος όρος για τις κατηγορίες V-VIII

Οι υποψήφιοι που δηλώνονται «ΜΗ ΕΙΣΑΓΜΕΝΟΙ» λαμβάνουν μέρος σε ηλεκτρονική διάδοση σε πολιτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα. Παρακολουθήστε το Alba24 και άλλα ειδήσεις Google

Ermolai Nikitin

"Πρωτοπόρος του Διαδικτύου. Προβληματιστής. Παθιασμένος λάτρης του αλκοόλ. Υπέρμαχος της μπύρας. Νίντζα ζόμπι."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.