ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΡΑΤΕΙΟΥ: Κενές θέσεις στα ιδρύματα της Άλμπα, 16 Ιανουαρίου 2022. Πρόγραμμα εξετάσεων και προϋποθέσεις εγγραφής στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΡΑΤΕΙΟΥ: Κενές θέσεις στα ιδρύματα της Άλμπα, 16 Ιανουαρίου 2022. Πρόγραμμα εξετάσεων και προϋποθέσεις εγγραφής στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Αρκετά δημόσια ιδρύματα στην Άλμπα ανακοινώνουν κενές θέσεις στις 16 Ιανουαρίου 2022 και διοργανώνουν διαγωνισμούς την επόμενη περίοδο. Για την κάλυψη θέσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, εκπαίδευση ή προϋπηρεσία ή άλλες προϋποθέσεις.

* Το Τεχνολογικό Λύκειο «Alexandru Domșa» στην Alba Iulia της κομητείας Άλμπα διοργανώνει διαγωνισμό πρόσληψης για αορίστου χρόνου κατάληψη της συμβατικής θέσης εκτελεστής, κενή, επιστάτης.

Οι ειδικοί όροι που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατάληψη της συμβατικής θέσης είναι:

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με έκπτωση

 • επίπεδο εκπαίδευσης: γενική εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • προϋπηρεσία στις σπουδές που απαιτούνται για τη θέση: δεν απαιτείται.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • 28 Ιανουαρίου 2022 – 2 Φεβρουαρίου 2022: προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
 • 8 Φεβρουαρίου 2022, 12 μ.μ.: πρακτική δοκιμασία.
 • 10 Φεβρουαρίου 2022, 12 μ.μ.: τεστ συνέντευξης.

Οι λεπτομέρειες των ειδικών συνθηκών και η βιβλιογραφία του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα με πρόσβαση στην επίσημη σελίδα. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω είναι ενδεικτικά. Για την επιβεβαίωσή τους, πρόσθετες αναλυτικές αναφορές για τις λειτουργίες της θέσης, τη βιβλιογραφία και το περιεχόμενο του φακέλου του διαγωνισμού, θα διατίθενται, τις εργάσιμες ημέρες, στα κεντρικά γραφεία του εργοδότη: Τεχνολογικό Λύκειο «Alexandru Domșa» στην Άλμπα. Iulia, οδός Tudor Vladimirescu αρ. 143, Alba County, τηλέφωνο: 0258 / 816.065, κινητό: 0721 / 295.568, e-mail: [email protected]

* Διευρυμένο νηπιαγωγείο αρ. 13, Άλμπα Λούλια, διοργανώνει διαγωνισμό πρόσληψης για την πλήρωση, αορίστου χρόνου, της κενής συμβατικής θέσης επιστάτη της ομάδας προσχολικής αγωγής.

Οι ειδικοί όροι που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατάληψη της συμβατικής θέσης είναι:

 • γενικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • προϋπηρεσία: τουλάχιστον 5 έτη
 • ολοκληρωμένα μαθήματα υγιεινής ή απόδειξη εγγραφής στα μαθήματα
 • απαιτούνται δεξιότητες, ιδιότητες και ικανότητες: σοβαρός άνθρωπος, συναισθηματικά σταθερός, υπευθυνότητα και δικαιοσύνη
 • γνωρίζει και μπορεί να προσδιορίζει τα βασικά προϊόντα καθαρισμού που είναι απαραίτητα για τη δραστηριότητα καθαρισμού
 • έχουν πρακτικές δεξιότητες ειδικά για τη δραστηριότητα καθαρισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • 27 Ιανουαρίου 2022: προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
 • 4 Φεβρουαρίου 2022, 9 π.μ.: γραπτή εξέταση.
 • 4 Φεβρουαρίου 2022, 10 π.μ.: πρακτική δοκιμασία.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω είναι ενδεικτικά. Πρόσθετες αναλυτικές επαφές μπορείτε να λάβετε στο Νηπιαγωγείο με Εκτεταμένο Πρόγραμμα αρ. 13, σελ. Ενέργεια αρ. 21, Alba lulia, κομητεία Alba και στο 0731 / 308.643, 0786.349.807.

* Λύκειο Abrud «Horea, Cloşca and Crişan»., τμήμα Alba, διοργανώνει διαγωνισμό πρόσληψης για την αορίστου χρόνου κατάληψη της κενής συμβατικής θέσης διαχειριστή κληρονομιάς.

Οι ειδικοί όροι που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατάληψη της συμβατικής θέσης είναι:

 • Ανώτερη εκπαίδευση;
 • προϋπηρεσία στην εργασία – 5 έτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • 26 Ιανουαρίου 2022, 3:00 μ.μ.: προθεσμία υποβολής αιτήσεων·
 • 3 Φεβρουαρίου 2022, 10 π.μ.: γραπτή εξέταση.
 • 7 Φεβρουαρίου 2022, 10 π.μ.: τεστ συνέντευξης.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω είναι ενδεικτικά. Για την επιβεβαίωσή τους, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες λεπτομερείς σχέσεις στα κεντρικά γραφεία του γυμνασίου “Horea, Cloşca and Crişan” του Abrud, στην οδό Republicii αρ. 18, Alba County, τηλέφωνο: 0258 / 780.623.

* Η Υπηρεσία Διαχείρισης Δημόσιας Κληρονομιάς του Sebeș, Η κομητεία Alba διοργανώνει διαγωνισμό προσλήψεων αορίστου χρόνου για συμβάσεις, διευθυντικά στελέχη και κενές θέσεις ως εξής:

 1. προϊστάμενος υπηρεσίας εντός της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευών, αποχέτευσης, χώρων πρασίνου, διοίκησης νεκροταφείων.
 2. προϊστάμενος γραφείου στο Τμήμα Λογιστικής, Προϋπολογισμού, Μισθοδοσίας, Προσωπικού, Αγορών, Διοίκησης, Αθλητισμού και Βάσεων Αναψυχής.

Οι ειδικοί όροι που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατάληψη της συμβατικής θέσης είναι:

 • Προϊστάμενος της Υπηρεσίας :
  • Εξειδικευμένες σπουδές: προπτυχιακές σπουδές που οδηγούν σε δίπλωμα, αντίστοιχα μακροχρόνιες ανώτατες σπουδές που οδηγούν σε πτυχίο ή ισότιμο στον τομέα των επιστημών μηχανικής.
  • Προϋπηρεσία στην ειδικότητα σπουδών: τουλάχιστον 7 έτη.
 • διευθυντής γραφείου:
  • Εξειδικευμένες σπουδές: προπτυχιακές σπουδές που οδηγούν σε δίπλωμα, αντίστοιχα μακροχρόνιες ανώτερες σπουδές που οδηγούν σε απολυτήριο ή ισοδύναμο στον οικονομικό τομέα.
  • Προϋπηρεσία στην ειδικότητα σπουδών: τουλάχιστον 7 έτη

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 3:00 μ.μ.: προθεσμία υποβολής αιτήσεων·
 • 1 Φεβρουαρίου 2022, 10 π.μ.: γραπτή εξέταση.
 • 4 Φεβρουαρίου 2022, 10 π.μ.: τεστ συνέντευξης.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω είναι ενδεικτικά. Για την επιβεβαίωσή τους, πρόσθετες λεπτομερείς σχέσεις σχετικά με τις λειτουργίες της θέσης, τη βιβλιογραφία και το περιεχόμενο του φακέλου του διαγωνισμού μπορούν να ληφθούν, τις εργάσιμες ημέρες, στα κεντρικά γραφεία του εργοδότη: Sebeș Public Heritage Administration Service, Viilor street αρ. . 28, Alba County, τηλέφωνο / φαξ: 0258 / 730.148, e-mail: [email protected]

* Λύκειο Abrud «Horea, Cloşca and Crişan»., τμήμα Alba, διοργανώνει διαγωνισμό πρόσληψης για την αορίστου χρόνου κατάληψη της κενής συμβατικής θέσης διαχειριστή κληρονομιάς.

Οι ειδικοί όροι που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατάληψη της συμβατικής θέσης είναι:

 • Ανώτερη εκπαίδευση;
 • προϋπηρεσία στην εργασία – 5 έτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 3:00 μ.μ.: προθεσμία υποβολής αιτήσεων·
 • 1 Φεβρουαρίου 2022, 10 π.μ.: γραπτή εξέταση.
 • 3 Φεβρουαρίου 2022, 10 π.μ.: τεστ συνέντευξης.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω είναι ενδεικτικά. Για την επιβεβαίωσή τους, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες λεπτομερείς σχέσεις στα κεντρικά γραφεία του γυμνασίου “Horea, Cloşca and Crişan” του Abrud, στην οδό Republicii αρ. 18, Alba County, τηλέφωνο: 0258 / 780.623.

* Γυμνάσιο Vadu Moţilor, τμήματος Alba, διοργανώνει διαγωνισμό για την αορίστου χρόνου κατάληψη της κενής συμβατικής θέσης οικονομικού διαχειριστή, εντός του λογιστηρίου.

Οι ειδικοί όροι που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατάληψη της συμβατικής θέσης είναι:

 • μορφωτικό επίπεδο: υψηλότερο;
 • προϋπηρεσία στην ειδικότητα των σπουδών που απαιτούνται για τη θέση: άνω των 10 ετών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • 31 Ιανουαρίου 2022, 10 π.μ.: γραπτή εξέταση.
 • 1 Φεβρουαρίου 2022, 10 π.μ.: τεστ συνέντευξης.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω είναι ενδεικτικά. Για την επιβεβαίωσή τους, μπορούν να ληφθούν πρόσθετες λεπτομερείς σχέσεις, εντός εργάσιμων ημερών, στα κεντρικά γραφεία του φορέα εργασίας: Vadu Moţilor Secondary School, οδός Centru αρ. 2, κομητεία Alba τηλέφωνο: 0258 / 785.016.

* «1η Δεκεμβρίου 1918» Πανεπιστήμιο Alba Iulia, τμήμα Alba, διοργανώνει διαγωνισμό για την αορίστου χρόνου κατάληψη της συμβατικής και κενής θέσης αρχισυντάκτη τρ. IA M du CÎDFRFC – Εκτύπωση.

Οι ειδικοί όροι που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατάληψη της συμβατικής θέσης είναι:

 • απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο πανεπιστημίου·
 • αρχαιότητα στην εργασία? τουλάχιστον 3 χρόνια?
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ για την υποστήριξη του πρακτικού τεστ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • 3-14 Ιανουαρίου 2022, μεταξύ 8 π.μ.-12 μ.μ. και 2 μ.μ.-4 μ.μ.: προθεσμία υποβολής αιτήσεων·
 • 26 Ιανουαρίου 2022, 10 π.μ.: γραπτή εξέταση.
 • 28 Ιανουαρίου 2022, 10 π.μ.: πρακτική εξέταση.
 • 1 Φεβρουαρίου 2022, 10 π.μ.: τεστ συνέντευξης.

Οι λεπτομέρειες των ειδικών συνθηκών και η βιβλιογραφία του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα με πρόσβαση στην επίσημη σελίδα. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω είναι ενδεικτικά. Για την επιβεβαίωσή τους, επιπλέον λεπτομερείς σχέσεις μπορούν να ληφθούν, εντός εργάσιμων ημερών, στα κεντρικά γραφεία του εργοδότη ιδρύματος: “1 Δεκεμβρίου 1918” Πανεπιστήμιο Alba Iulia, οδός Gabriel Bethlen n. 5, Alba County, τηλέφωνο 0258 / 806.276.

* «1η Δεκεμβρίου 1918» Πανεπιστήμιο Alba Iulia, νομός Άλμπα, διοργανώνει διαγωνισμό για την αορίστου χρόνου απασχόληση, της συμβατικής κενής θέσης, γραμματέα του εκπαιδευτικού ιδρύματος γρ. II (SSD) στη Γραμματεία της Οικονομικής Σχολής.

Οι ειδικοί όροι που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατάληψη της συμβατικής θέσης είναι:

 • απόφοιτοι βραχυπρόθεσμης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο (αποφοίτηση πανεπιστημιακών σπουδών / πτυχίο που αποκτήθηκε με βάση την απόκτηση του πρώτου κύκλου της Μπολόνια)·
 • προϋπηρεσία σε γραμματειακές δραστηριότητες: 2 έτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • 3-14 Ιανουαρίου 2022, μεταξύ 8 π.μ.-12 μ.μ. και 2 μ.μ.-4 μ.μ.: προθεσμία υποβολής αιτήσεων·
 • 25 Ιανουαρίου 2022, 10 π.μ.: γραπτή εξέταση.
 • 27 Ιανουαρίου 2022, 10 π.μ.: τεστ συνέντευξης.

Οι λεπτομέρειες των ειδικών συνθηκών και η βιβλιογραφία του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα με πρόσβαση στην επίσημη σελίδα. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω είναι ενδεικτικά. Για την επιβεβαίωσή τους, επιπλέον λεπτομερείς σχέσεις μπορούν να ληφθούν, εντός εργάσιμων ημερών, στα κεντρικά γραφεία του εργοδότη ιδρύματος: “1 Δεκεμβρίου 1918” Πανεπιστήμιο Alba Iulia, οδός Gabriel Bethlen n. 5, Alba County, τηλέφωνο 0258 / 806.263.

Adrik Egorov

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Delightfully charming troublemaker. Thinker."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *