Ένας αποχετευτικός αγωγός Sebeș μήκους 4,25 χιλιομέτρων θα καθαριστεί και θα αποφραχθεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμύρας

Εντολή 2022: Περισσότεροι από 500 υποψήφιοι από την Άλμπα αναμένεται να δώσουν τη γραπτή δοκιμασία την Τετάρτη στον διαγωνισμό. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 9 το πρωί και διαρκούν τέσσερις ώρες.

Τα θέματα και οι κλίμακες θα δημοσιευθούν από το Υπουργείο Παιδείας, κατά κλάδο, μετά το τέλος του τεστ.

Διαβάστε επίσης SECURITY 2022: ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΜΑΤΩΝ και κλίμακες για τη γραπτή δοκιμασία της 13ης Ιουλίου, ανά κλάδο/ειδίκευση

Στον νομό υπάρχουν 139 μόνιμες θέσεις, οι περισσότερες για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς.

Ίδρυση είναι ο εθνικός διαγωνισμός για θέσεις εκπαιδευτικού, για θέσεις διδασκαλίας.

Οι υποψήφιοι που παίρνουν μέσο όρο άνω του 7 μπορούν να προσληφθούν για αόριστο χρόνο και όσοι πάρουν πάνω από 5 για καθορισμένο χρόνο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, να τεθούν σε διαγωνισμό.

Η γραπτή δοκιμασία αξιολογείται με βαθμό 10 προς 1. Ο βαθμός που λαμβάνεται στη γραπτή δοκιμασία έχει βάρος 75% στη μέση κατανομή.

Τιτλοποίηση 2022 – κανόνες γραπτών δοκιμών

Η πρόσβαση των υποψηφίων στα διαγωνιστικά κέντρα είναι έως τις 8:00 π.μ. Η γραπτή εξέταση ξεκινά στις 9:00 π.μ και διαρκεί 4 ώρες.

Σύμφωνα με τη διαδικασία ΜΕ αρ. 29917 / 28.06.2022, οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν το χαρτί γραμμένο με μπλε μελάνι ή στυλό. Τα σχέδια/γραφήματα μπορούν επίσης να γίνουν με μαύρο μολύβι.

Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων γραφής (στυλό, φτερό) των οποίων το μελάνι μπορεί να διαγραφεί. (σ. 6 παρ. (4))

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να διορθώσουν ένα λάθος κόβουν κάθε γραμμή του λάθος αποσπάσματος με μια οριζόντια γραμμή και τα διαγράμματα/σχέδια με μια πλάγια γραμμή. (σ. 6 παρ. (4))

Στο τυποποιημένο φύλλο, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν με κεφαλαία γράμματα το όνομα του κλάδου του διαγωνισμού επαναλαμβάνοντας τη διατύπωση του θέματος που έλαβε. (σ. 6 παρ. (4))

Η αναγραφή των ονομάτων των υποψηφίων ή άλλων ονομάτων (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των διδακτικών μονάδων) που δεν σχετίζονται με τις απαιτήσεις του μαθήματος εκτός του χώρου σφράγισης, καθώς και κάθε άλλο διακριτικό σήμα στα τυπικά φύλλα, που προορίζονται για γραπτές εργασίες, καθορίζει την ακύρωση γραπτών εργασιών. (σ. 6 παρ. (5)).

Τιτλοποίηση 2022 – γραπτή δοκιμή – απαγορευμένα είδη

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα του διαγωνισμού αντικείμενα ή υλικά των παρακάτω κατηγοριών:

 • τσάντες, τσάντες, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, σημειωματάρια, ηλεκτρονικά μέσα υπολογιστών, κινητά τηλέφωνα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή/μέσο που χρησιμεύει ως ενδιάμεσος/διευκολυντικός τρόπος επικοινωνίας εξ αποστάσεως, καθώς και άλλα αντικείμενα/υλικά των οποίων η χρήση επηρεάζει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με το νόμο συνθήκες, δικαιοσύνη και αντικειμενικότητα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν λεξικά για θέματα λατινικών ή αρχαίων ελληνικών (ελληνικών) και λογιστικό σχέδιο για «οικονομικά, διοικητικά, ταχυδρομικά».

Υλικά ή/και απαγορευμένα αντικείμενα θα εναποτεθούν στην αποθήκη για προσωπικά είδη, πριν την είσοδο στην αίθουσα του αγώνα. (σ. 6 παρ. (8)).

Τιτλοποίηση 2022 – γραπτή δοκιμασία – στοιχεία οργάνωσης

Μεταξύ 8:00 π.μ. και 9:00 π.μ., οι υπάλληλοι της αίθουσας ελέγχουν την ταυτότητα των υποψηφίων με βάση την ταυτότητα / ταυτότητα / προσωρινό δελτίο ταυτότητας, το διαβατήριο ή, κατ’ εξαίρεση, με βάση την άδεια οδήγησης ή την κάρτα του ψηφοφόρου. (σ. 6 παρ. (9))

Οι υποψήφιοι που δεν είναι παρόντες στην αίθουσα όταν ανοίγει ο φάκελος με τα θέματα χάνουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση. (σ. 6 παρ. (10))

Από τη στιγμή του ανοίγματος του φακέλου με τα θέματα, κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να εισέλθει ή να βγει από την αίθουσα, εκτός και αν παραδώσει το χαρτί, το θέμα που έλαβε, τα προσχέδια και τα σημάδια παράδοσης.

Κατ’ εξαίρεση, εάν κάποιος υποψήφιος ζητήσει να αποχωρήσει προσωρινά από την αίθουσα, θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν από τους βοηθούς καθηγητές μέχρι να επιστρέψει στην αίθουσα του διαγωνισμού.

Σε αυτήν την κατάσταση, ο χρόνος που διατίθεται για την επίλυση ζητημάτων δεν παρατείνεται. (Ενότητα 6 (11))

Τιτλοποίηση 2022 – γραπτή δοκιμασία – απόπειρα απάτης, ακύρωση/σφράγιση του βιβλίου

Οι υποψήφιοι που κατά τη γραπτή εξέταση πιάνονται να αντιγράφουν, να μεταδίδουν λύσεις σε θέματα ή να έχουν πάνω τους μη εξουσιοδοτημένο υλικό, της κατηγορίας των αναφερόμενων στο άρθρο 6 παρ. (8) ή συμβατές με αυτές, ακόμη και αν δεν τις χρησιμοποιούν κατά τον εντοπισμό τους, αποκλείονται από την εξέταση για απόπειρα απάτης, με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του διαγωνιστικού κέντρου, οπότε οι επιβ. καθηγητές επόπτες ή μέλη της επιτροπής του κέντρου ανταγωνισμού συντάσσουν έκθεση.

Το ίδιο μέτρο ισχύει για κάθε άλλη απόπειρα απάτης.

Οι υποψήφιοι που αποκλείονται από τον διαγωνισμό για απάτη ή απόπειρα απάτης δεν τοποθετούνται σε θέσεις/τμήματα διδασκαλίας κατά το σχολικό έτος 2022-2023. (σ. 6 παρ. (14))

Οι υποψήφιοι που για λόγους υγείας αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την αίθουσα του διαγωνισμού μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση της εξέτασης. Σε αυτή την περίπτωση, υπογράφεται έκθεση από τον επικεφαλής της αίθουσας και τους βοηθούς καθηγητές.

Οι υποψήφιοι που αποσύρονται από τον διαγωνισμό με δική τους πρωτοβουλία μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση της επικοινωνίας, βάσει αναφοράς, και μπορούν να εγκαταλείψουν την αίθουσα τουλάχιστον δύο ώρες μετά το άνοιγμα του φακέλου που περιέχει τα θέματα. (σ. 6 παρ. (16))

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τις αίθουσες του διαγωνισμού με έγγραφα διαγωνισμού, δείγματα φύλλων, γραμμωτούς κώδικες ή προσχέδια.

Οι υποψήφιοι σφραγίζουν τις γραπτές εξετάσεις, παρουσία του υπευθύνου της αίθουσας, μετά τις οποίες η κυκλική σφραγίδα διαμέτρου 35 mm «Εκπαιδευτικός διαγωνισμός» (Παράρτημα αρ. 6 της Διαδικασίας) και η υπογραφή του προέδρου του η προμήθεια γίνεται με μπλε μελάνι ή στυλό.

Η σφράγιση και η στερέωση των γραμμάτων γίνονται σύμφωνα με τη Διαδικασία (Παράρτημα αρ. 8 της Διαδικασίας).

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, κάθε υποψήφιος αριθμεί τα φύλλα του διαγωνισμού, μόνο με αραβικούς αριθμούς, στο κάτω μέρος της σελίδας, στη δεξιά γωνία, στον ειδικό χώρο, υποδεικνύοντας την τρέχουσα σελίδα και τον συνολικό αριθμό σελίδων που γράφτηκαν, για παράδειγμα στο Έντυπο 3/5, για την τρίτη σελίδα, εφόσον ο υποψήφιος έχει γράψει συνολικά 5 (πέντε) σελίδες. Όλες οι σελίδες που έχει γράψει ο υποψήφιος είναι αριθμημένες, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης σελίδας, καθώς και εκείνες στις οποίες είναι γραμμένες μόνο λίγες γραμμές, ενώ το άγραφο τμήμα διαγράφεται από τους επίκουρους καθηγητές με σπασμένη γραμμή στο σχήμα του γράμματος ” Z”. , χρησιμοποιώντας στυλό ή στυλό μελάνης. Μπλε χρώμα (Παράρτημα Νο. 9 της Διαδικασίας).

Οι επίκουροι καθηγητές και ο διευθυντής της αίθουσας, εκτός από την ακύρωση των κενών κενών που δεν γράφονται με διακεκομμένη γραμμή στο σχήμα του γράμματος «Ζ», δεν υπογράφουν ούτε σημειώνουν άλλο σημάδι στα σφραγισμένα γραπτά.

Αφού ολοκληρώσουν τη συγγραφή των τεστ, οι υποψήφιοι δίνουν τα γραπτά τεστ, το θέμα, τα προσχέδια και τους αχρησιμοποίητους γραμμωτούς κώδικες στον υπεύθυνο της αίθουσας, υπογράφουν το φύλλο εργασίας αναφέροντας τον αριθμό των σελίδων που γράφτηκαν.

Οι ελεύθεροι χώροι ολόκληρης της απόδειξης ακυρώνονται με μια διακεκομμένη γραμμή στο σχήμα του γράμματος “Z”, χρησιμοποιώντας στυλό ή στυλό μπλε μελάνι (Παράρτημα αρ. 9 της Διαδικασίας), από έναν βοηθό καθηγητή, μπροστά από το υποψήφιος.

Ο υπεύθυνος της αίθουσας / επίκουρος καθηγητής ελέγχει παρουσία του υποψηφίου, κατά την παράδοση της γραπτής εξέτασης, εάν έχουν εφαρμοστεί γραμμωτοί κώδικες σε αύξουσα σειρά σε όλα τα τυποποιημένα φύλλα της γραπτής εξέτασης και εάν όλα τα τυποποιημένα φύλλα είναι σφραγισμένο, σύμφωνα με το τυπικό μοντέλο (Παράρτημα 8 της Διαδικασίας).

Τουλάχιστον 3 (τρεις) υποψήφιοι παραμένουν στην αίθουσα μέχρι την υποβολή της τελευταίας εργασίας. (σ. 6 παρ. (21))

Στο τέλος της γραπτής εξέτασης, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τις αίθουσες του διαγωνισμού με θέματα διαγωνισμού, τυπικά φύλλα, γραμμωτούς κώδικες ή προσχέδια.

Τα προσχέδια παραδίδονται χωριστά, με το γραπτό αντίγραφο, στον υπεύθυνο της αίθουσας, χωρίς να έχουν αξία στην αξιολόγηση του αντιγράφου και στις πιθανές προσφυγές. (Ενότητα 6 (22))

Ο πρόεδρος της επιτροπής του διαγωνιστικού κέντρου ακυρώνει τα γραπτά εάν:

 • α) στη γραπτή δοκιμασία δεν συμπληρώνεται, με κεφαλαία γράμματα, το όνομα του κλάδου του διαγωνισμού, πανομοιότυπο με αυτό που γράφτηκε για το θέμα που έλαβε
 • β) η σύνταξη του γραπτού δεν συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. (4) Διαδικασία
 • γ) η αρίθμηση των σελίδων του εγγράφου δεν συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 6 α. (20) Διαδικασία
 • δ) στα γραπτά είναι ορατά διακριτικά σημάδια που παρατηρούνται κατά την ανάληψη της εργασίας.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα πλέγματα αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της γραπτής δοκιμασίας. (σ. 6 παρ. (28))

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στην ακαδημαϊκή επιθεώρηση:

 • πρώτα αποτελέσματα: 19 Ιουλίου 2022
 • τελικά αποτελέσματα: 27 Ιουλίου 2022.

Τιτλοποίηση 2022 – η κατάσταση στην Άλμπα

Στην Άλμπα, υπάρχουν 571 εγγεγραμμένοι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό θητείας του 2022 και 139 θέσεις ορισμένου χρόνου. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για εκπαιδευτικούς και δασκάλους.

Διαβάστε επίσης SECURITY 2022: ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΜΑΤΩΝ και κλίμακες για τη γραπτή δοκιμασία της 13ης Ιουλίου, ανά κλάδο/ειδίκευση

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Σχολική Επιθεώρηση της κομητείας Alba, 278 (48,7%) από τους υποψηφίους είναι για θέσεις παιδαγωγών και δασκάλων (167 υποψήφιοι για τις θέσεις νηπιαγωγών, 101 για τις θέσεις πρωτοβάθμιας διδασκαλίας) και 46 για θέσεις φυσικής αγωγής . εκπαίδευση και αθλητισμός.

Άλλοι τομείς ενδιαφέροντος είναι η αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία (31), η ρουμανική γλώσσα και λογοτεχνία (29), τα μαθηματικά (27), η ειδική εκπαιδευτική ψυχολογία (17), η ιστορία και η ορθόδοξη θρησκεία (12 αρχεία το καθένα), η χημεία (11). Για τις υπόλοιπες ειδικότητες εγγράφονται λιγότεροι από 10 υποψήφιοι.

Υπάρχουν δύο εξεταστικά κέντρα:

 • Εθνικό Κολλέγιο “Horea, Cloșca and Crișan” Alba Iulia – 283 υποψήφιοι – 23 κλάδοι. Δείτε τη λίστα C1
 • “Apulum” Alba Iulia Technical College – 288 υποψήφιοι – 26 κλάδοι. Δείτε τη λίστα C2

Υπάρχουν 239 πλήρεις κενές θέσεις, εκ των οποίων οι υφιστάμενοι (για αόριστο χρόνο) – 139, σύμφωνα με στοιχεία της IȘJ Alba.

ΛΙΣΤΑ 2022 μόνιμων θέσεων στην Άλμπα

ΛΙΣΤΑ κενών θέσεων και δεσμευμένη θητεία Alba 2022

Από τις συνολικά διατηρούμενες θέσεις, οι 53 αφορούν παιδαγωγούς και δασκάλους, εκ των οποίων οι 9 για νηπιαγωγούς. Ο διαγωνισμός θα ήταν 3,6 για θέση εκπαιδευτικών και 11,8 για εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τις επιλογές του κάθε υποψηφίου.

Τιτλοποίηση 2022 – ημερολόγιο

24 Μαΐου-30 Ιουνίου: οργάνωση και διεξαγωγή πρακτικών/προφορικών εξετάσεων και ειδικών επιθεωρήσεων αιθουσών διδασκαλίας και επίλυση προσκλήσεων για αυτές τις δοκιμασίες

4 Ιουλίου: ανάρτηση των αποτελεσμάτων των πρακτικών/προφορικών εξετάσεων και των ειδικών επιθεωρήσεων στην τάξη

13 Ιουλίου: γραπτή εξέταση

19 Ιουλίου: ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων

19-20 Ιουλίου: εγγραφή προσφυγών σε ακαδημαϊκές επιθεωρήσεις και διαβίβασή τους στα κέντρα αξιολόγησης

21-26 Ιουλίου: διευθέτηση προσφυγών

27 Ιουλίου: ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων

29 Ιουλίου: κατανομή των υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 α. (3), στοιχείο α) ή 80 παράγραφος (9) της Μεθοδολογίας, κατά περίπτωση

1 Αυγούστου: Συνάντηση διανομής, με σειρά:

 • σε τακτικούς καθηγητές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 α. (3), στις. β) Μεθοδολογία.
 • μόνιμοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 74 παρ. (3), στις. γ) Μεθοδολογία.
 • οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται κατά τη βιωσιμότητα της θέσης/τμήματος έμειναν με το παιδαγωγικό πρότυπο της ελλιπούς διδασκαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 74 παρ. (3), στις. δ) Μεθοδολογία.
 • μόνιμοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 74 παρ. (3), στις. ε) ή 80 παρ. (9) Μεθοδολογία, όπως ισχύει.
 • κατανομή των απασχολουμένων εκπαιδευτικών κατά τη βιωσιμότητα της θέσης/τμήματος που συμμετείχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό, συνεδρία 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 74 παρ. (3), στις. στ) ή 80 παρ. (9) Μεθοδολογία, κατά περίπτωση

2 Αυγούστου: Ενημέρωση πίνακα θέσεων διδασκαλίας / κενές θέσεις / δεσμευμένα τμήματα

2-22 Αυγούστου 2022: έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων για διάδοση στο ταχυδρομείο/τμήμα.

Adrik Egorov

"Πιστοποιημένος εσωστρεφής. Αφοσιωμένος φανατικός λάτρης του Διαδικτύου. Υπέροχα γοητευτικός ταραχοποιός. Σκεπτόμενος."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.